Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 22 februari 2017

  Hallänningarna blir fler i rekordfart

  För en månad sedan, den 20:e januari, passerade Sveriges befolkning tio miljoner invånare och Halland fortsätter, i likhet med övriga landet, att växa i snabb takt. 2016 ökade antalet invånare i länet med 5 549 personer. Den största ökningen under ett enskilt år någonsin. 

 • 17 februari 2017

  Art Inside Outs fortsatta existens är säkrad

  Driftnämnden Kultur och skola fattade vid sitt möte torsdagen den 16 februari beslut om fördelning av statliga bidrag till kulturverksamheter i regionen. Som tidigare meddelats erhöll Region Halland en höjning av anslaget med dryga 2 miljoner – procentuellt den högsta höjningen i landet.

 • 16 februari 2017

  Poetry slam i Halland drar igång!

  På tisdag den 21 februari startar Poetry slam i Halland 2017. Den första deltävlingen hålls i Kungsbacka och sedan följer deltävlingar i Laholm, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Hylte. De två poeter som fått högst poäng i varje deltävling gör upp i Hallandsfinalen i april.

 • 15 februari 2017

  Kortare vårdtider och mer öppenvård inom Hallands sjukhus

  Årsredovisningen för år 2016 visar att Hallands sjukhus klarat sitt vårduppdrag och att fler patienter fått vård och behandling jämfört med året innan. Samtidigt skrevs färre patienter in, medelvårdtiderna minskade och fler operationer och behandlingar genomfördes i öppenvård (det vill säga utan att patienten behövde läggas in för vård).

 • 14 februari 2017

  Målmedvetet arbete bidrar till högre livskvalitet för hallänningen

  Det är nu ett år sedan den nya förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa bildades och vid dagens sammanträde för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa behandlades årsredovisningen för 2016 vilken visar på ett positivt resultat.

 • 13 februari 2017

  Framtidskraft – ger ungdomar möjlighet att prova jobb inom Region Hallands verksamheter

  Under några veckor i sommar erbjuder Region Halland ca 100 ungdomar mellan 16 och 19 år att få sommarjobba.

 • 10 februari 2017

  Barnen bestämmer: Enhörningar och (g)ulliga cupcakes

  Hej Slöjd! ska skapa en utställning för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Det blir inte vilken utställning som helst - utan en utställning där barnen bestämmer hur det ska se ut och vad som ska hända!

 • 7 februari 2017

  Beslut om åtgärdsplan inom psykiatrin

  Regionstyrelsen beslutade under våren 2016 att göra en genomlysning av den specialiserade psykiatrin i egen regi. Anledningen var att det fanns utmaningar inom psykiatrin som bland annat visade sig genom ökad sjukfrånvaro, överbeläggningar och ekonomiskt underskott. Nu är genomlysningen klar och den visar på ett antal möjliga förbättringsområden inom bland annat ledning, produktivitet och uppföljning.

 • 6 februari 2017

  Kompetenscentrum för utländsk vårdkompetens

  Region Hallands Kompetenscentrum för personer med utländsk vårdexamen har i januari startat igång verksamheten vid Vårdcentralen Andersberg i Halmstad.

 • 6 februari 2017

  Studenter prisas för bidrag till Framtidens kollektivtrafiknoder

  Välkommen till prisutdelning med efterföljande presskonferens i studenttävlingen ”Framtidens kollektivtrafiknoder på den halländska landsbygden”

  I samband med regionstyrelsen sammanträde den 8 februari, då tävlingsresultatet offentliggörs, har vinnarna bjudits in till en prisutdelningscermoni.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1210, 11, 12, 13, 14, 15, 1699, 100, Nästa,