Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 7 juli 2017

  Kaarina Sundelin ny förvaltningschef för Närsjukvården

  Regionstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om att tillsätta Kaarina Sundelin som ny förvaltningschef för Närsjukvården i Region Hallands egen regi.

 • 28 juni 2017

  Ny överenskommelse mellan Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner om Västkustbanan

  Överenskommelsen Västkustbanan - dubbelspår på hela sträckan har idag skrivits under av Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner längs banan.

 • 28 juni 2017

  Det 12:e International Youth Media Summit arrangeras i Halland

  Deltagare från mer än 20 länder skapar film och samtalar om mänskliga rättigheter under International Youth Media Summit 2017 (IYMS), som arrangeras på Katrinebergs folkhögskola 28 juli– 8 augusti med Region Halland/Kultur i Halland – Film som värd. Vi bjuder också in till två offentliga arrangemang i anslutning till IYMS.

 • 27 juni 2017

  Driftnämndens uppföljning visar på ett gott resultat

  Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa genomförde dagens sammanträde på Ambulanssjukvården Halmstad öster. Vid sammanträdet var det fokus på hur verk­samheten har löst sitt uppdrag hittills och under mötet besöktes även ambulansverksam­heten på plats.

 • 27 juni 2017

  Samhällsbygge pågår när Region Halland är i Almedalen

  Första veckan i juli är Region Halland återigen på plats i Almedalen, Sveriges största politiska mötesplats för aktuella samhällsfrågor

 • 21 juni 2017

  Hylte kommun först ut i Halland med att delta i Språkstart

  Region Halland ser med stor glädje att Hylte kommun på kommunfullmäktige den 20 juni fattade beslutet om att delta i Språkstart Halland. Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera barns språkutveckling.

 • 16 juni 2017

  Fyra kulturskapare får arbetsstipendium

  Region Halland delar från och med 2017 ut arbetsstipendier för konstnärer inom alla konstområden, verksamma i Halland. Beslut om vilka kulturskapare som tilldelas stipendier 2017 togs av driftnämnden Kultur och skola den 15 juni. Stipendiet är ett allmänt stöd för fördjupad konstnärlig yrkesverksamhet.

 • 15 juni 2017

  Webbtidbok och framtidsarbetet på driftnämndens junimöte

  Vid dagens möte fick Driftnämnden Närsjukvård en presentation kring uppföljningen av Vårdval Halland. Det fortsatta arbetet med införande av webbtidbok och utvecklad arbetsfördelning diskuterades också på mötet. 

 • 14 juni 2017

  Vården står redo inför sommaren

  Sommaren är här och vården i Halland har förberett sig för att ta hand om såväl boende som besökare. 

 • 13 juni 2017

  Lyssna på Hallands sjukhus sommarpratare

  Idag är det premiär för det första avsnittet av podcasten ”Hallands sjukhus sommarpratare”. Årets sommarpratare består av sju medarbetare från olika verksamheter på Hallands sjukhus. Varje avsnitt har ett tema kopplat till sjukvård och sommarpratarens bakgrund och yrke.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1210, 11, 12, 13, 14, 15, 16104, 105, Nästa,