Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 27 februari 2018

  Hej Halland! Hur mår vi?

  I dagarna får 16 000 hallänningar en enkät med frågor om den egna hälsan. Undersökningen heter Hälsa på lika villkor och är en nationell undersökning som Region Halland genomför i samverkan med Folkhälsomyndigheten.

 • 21 februari 2018

  Vi blev 4 492 fler hallänningar i fjol

  Befolkningsökningen har mattats av något jämfört med föregående två år då ökningen var den historiskt sett högsta sedan 1970-talet. 

 • 15 februari 2018

  Ett framgångsrikt verksamhetsår för driftnämnd Kultur och skola

  Kultur och skola kan se tillbaka på ett intensivt och på många vis framgångsrikt 2017. Antalet elever och deltagare har ökat på samtliga skolor. Första året med ny kulturplan kunde genomföras med ökade anslag från såväl stat som region.

 • 14 februari 2018

  Nyheter från regionstyrelsens sammanträde 14 februari 2018

  På onsdagen den 14 februari hade regionstyrelsen sammanträde.

 • 13 februari 2018

  Sex nya projekt i gång för psykisk hälsa

  Den psykiska hälsan i Halland ska stärkas genom ett långsiktigt utvecklingsarbete inom sex olika områden. Det bygger till stor del på en tätare samverkan mellan psykiatrin och närsjukvården.

 • 13 februari 2018

  Positiv summering för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

  Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa summerade verksamhetsåret 2017 vid dagens sammanträde. Nämnden kunde konstatera att verksamheten har genomfört sina uppdrag med ett mycket bra resultat.

 • 12 februari 2018

  Framtidskraft – ger ungdomar möjlighet att prova jobb inom Region Hallands verksamheter

  Under några veckor i sommar erbjuder Region Halland ca 100 ungdomar mellan 16 och 19 år att få sommarjobba.

 • 6 februari 2018

  Välkommen till Ästad Forum 2018

  Hur möter vi de förändrade kompetenskrav som digitaliseringen medför? Ästad Forum 2018 är ett av årets viktigaste möte för halländsk tillväxt. Då träffas ett hundratal personer från det halländska näringslivet, politiker och tjänstemän för att ta sig an de mest prioriterade tillväxtfrågorna som ska stärka näringslivet i Halland.  

 • 31 januari 2018

  Arbetsmiljö i fokus vid Driftnämnden Närsjukvårds första möte för året

  Vid årets första sammanträde diskuterade Driftnämnden Närsjukvård Arbetsmiljöplan 2018 och inriktningsbeslut togs kring flytt av Folktandvården Söndrum.

 • 25 januari 2018

  Goda effekter av ny missbruksvård

  Antalet hallänningar som får kvalificerad psykiatrisk vård för missbruk och beroende har ökat markant sedan den nya vårdkedjan startades hösten 2016. Nu finns färsk statistik som visar hur angelägen satsningen är.

  – Jag är stolt och glad över att de satsningar vi gjort nu börjar visa resultat, säger Svein Henriksen (Mp), ordförande i Region Hallands psykiatrinämnd.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7102, 103, Nästa,