Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 5 januari 2018

  Misstänkt mässlingssmitta på Hallands sjukhus Varberg

  En patient som onsdagen den 3 januari besökte Akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg har misstänkt mässling.

 • 4 januari 2018

  Psykiatrin Halland satsar på barn och unga under 2018

  Sjukfrånvaron minskar liksom utgifterna för hyrläkare och totalt sett är ekonomin bättre än väntat. Nu gör sig Psykiatrin Halland redo för satsningar under 2018, bland annat för att stödja barn som har psykiskt sjuka och/eller missbrukande föräldrar. I budgeten finns närmare 600 miljoner kr.

 • 19 december 2017

  Regionstyrelsen avslutar regiondirektör Catarina Dahlöfs anställning

  Regionstyrelsen avslutar Catarina Dahlöfs tjänst som regiondirektör i Region Halland. Orsaken är bristande förtroende för Catarina Dahlöf i rollen som regiondirektör. En starkt bidragande anledning är de betydande svårigheter som funnits att realisera de ekonomiska effekter som utlovats.

 • 18 december 2017

  Ny upphandling av Närakuten i Kungsbacka

  Avtalet för Närakuten i Kungsbacka går ut under nästa år och en ny upphandling behöver starta 2018 för fortsatt drift av verksamheten.

 • 15 december 2017

  Nya överenskommelser ger långsiktiga satsningar på kultur

  Driftnämnd Kultur och skola beslutade den 14 december om skol- och kulturverksamheternas budget för 2018. Budgeten innebär flera satsningar på kulturområdet. Nya fyraåriga överenskommelser om kulturutveckling tecknas med nitton kulturaktörer, varav nio tidigare har erhållit kulturutvecklingsmedel i projektform men som nu istället får årliga verksamhetsanslag.

 • 14 december 2017

  Budget och verksamhet 2018 vid Driftnämnden Närsjukvårds decembermöte

  Vid dagens sammanträde behandlade Driftnämnden Närsjukvård verksamhetsplan, budget och investeringsramar för 2018. I fokus för kommande år står tillgänglighet, kvalitet och det hälsofrämjande arbetet. 

 • 13 december 2017

  Nyheter från regionstyrelsens sammanträde 13 december 2017

  På onsdagen den 13 december hade regionstyrelsen sammanträde.

 • 12 december 2017

  Region Halland ingår medlemskap i internationellt samarbete – STRING

  Det interregionala politiska samarbete STRING (Southwestern Baltic sea Transnational area Implementing New Geography) vars syfte är att generellt stärka tillväxtkorridoren Köpenhamn – Hamburg har bjudit in Region Halland, Västra Götalandsregionen, Malmö kommun, Oslo kommun, Akershus fylkeskommun och Östfold fylkeskommun för utvidga samarbetet till att omfatta korridoren Oslo – Hamburg.

  Regionstyrelsen beslöt på sitt decembermöte att ingå medlemskap i STRING per 1 januari 2018.

 • 8 december 2017

  OECD behandlar rapporten Territorial Review Megaregion Western Scandinavia

  Den 6 december möttes det internationella samarbetsorganet OECD:s Working Party on Urban Policy i Paris för att behandla förslaget till rapporten Territorial Review av Megaregion Western Scandinavia. Med på mötet var 10 representanter från de deltagande regionerna och kommunerna i Norge och Sverige.

 • 5 december 2017

  Träffa diabetesläkare via digitalt vårdmöte

  På barn- och ungdomsmottagningarna vid Hallands sjukhus har en studie påbörjats där man erbjuder patienter med typ 1-diabetes att ersätta vissa besök med digitala vårdmöten. Tanken är bland annat att öka tillgängligheten och flexibiliteten till vård.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7103, 104, Nästa,