Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 13 februari 2018

  Positiv summering för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

  Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa summerade verksamhetsåret 2017 vid dagens sammanträde. Nämnden kunde konstatera att verksamheten har genomfört sina uppdrag med ett mycket bra resultat.

 • 12 februari 2018

  Framtidskraft – ger ungdomar möjlighet att prova jobb inom Region Hallands verksamheter

  Under några veckor i sommar erbjuder Region Halland ca 100 ungdomar mellan 16 och 19 år att få sommarjobba.

 • 6 februari 2018

  Välkommen till Ästad Forum 2018

  Hur möter vi de förändrade kompetenskrav som digitaliseringen medför? Ästad Forum 2018 är ett av årets viktigaste möte för halländsk tillväxt. Då träffas ett hundratal personer från det halländska näringslivet, politiker och tjänstemän för att ta sig an de mest prioriterade tillväxtfrågorna som ska stärka näringslivet i Halland.  

 • 31 januari 2018

  Arbetsmiljö i fokus vid Driftnämnden Närsjukvårds första möte för året

  Vid årets första sammanträde diskuterade Driftnämnden Närsjukvård Arbetsmiljöplan 2018 och inriktningsbeslut togs kring flytt av Folktandvården Söndrum.

 • 25 januari 2018

  Goda effekter av ny missbruksvård

  Antalet hallänningar som får kvalificerad psykiatrisk vård för missbruk och beroende har ökat markant sedan den nya vårdkedjan startades hösten 2016. Nu finns färsk statistik som visar hur angelägen satsningen är.

  – Jag är stolt och glad över att de satsningar vi gjort nu börjar visa resultat, säger Svein Henriksen (Mp), ordförande i Region Hallands psykiatrinämnd.

 • 15 januari 2018

  Elsa Graves författarskap uppmärksammas vid symposium

  Diktaren Elsa Grave (1918-2003) skulle ha fyllt 100 år 2018. Jubileet firas med ett symposium om Graves författarskap, på Stadsbiblioteket i Halmstad lördagen den 20 januari.

 • 12 januari 2018

  Förändring av utalarmering av resurser vid misstänkt hjärtstopp i Falkenberg och Varbergs kommuner

  Från och med måndag den 15 januari utökas resurserna vid utalarmering vid misstänkt hjärtstopp och berör Falkenbergs och Varbergs kommuner.

 • 12 januari 2018

  Ett fall av mässling i Kungsbacka

  En person som arbetar i Kungsbacka kommun har konstaterad mässling.

 • 9 januari 2018

  Hallandspanelen ska spegla invånarnas åsikter

  Idag får ca 13000 hallänningar ett brev med erbjudande om att delta i Hallandspanelen – en internetbaserad panel som Region Halland ska använda för att få del av invånarnas kunskap och åsikter om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och hur vi tillsammans kan bidra till Hallands utveckling.

 • 9 januari 2018

  Förändrad hantering av livsmedel för speciella medicinska ändamål

  Den 1 mars 2018 förändrar Region Halland hanteringen av livsmedel för speciella medicinska ändamål, tidigare kallat SärNär, för personer över 16 år. Detta berör hallänningar som av något skäl inte kan täcka sitt näringsbehov med vanlig mat och därför använder till exempel näringsdryck, berikningsprodukter eller sondnäring. Förändringen innebär en ökad tillgänglighet, stärkt patientsäkerhet och bättre service för såväl patienter som vårdpersonal.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 124, 5, 6, 7, 8, 9, 10105, 106, Nästa,