Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 9 januari 2018

  Hallandspanelen ska spegla invånarnas åsikter

  Idag får ca 13000 hallänningar ett brev med erbjudande om att delta i Hallandspanelen – en internetbaserad panel som Region Halland ska använda för att få del av invånarnas kunskap och åsikter om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och hur vi tillsammans kan bidra till Hallands utveckling.

 • 9 januari 2018

  Förändrad hantering av livsmedel för speciella medicinska ändamål

  Den 1 mars 2018 förändrar Region Halland hanteringen av livsmedel för speciella medicinska ändamål, tidigare kallat SärNär, för personer över 16 år. Detta berör hallänningar som av något skäl inte kan täcka sitt näringsbehov med vanlig mat och därför använder till exempel näringsdryck, berikningsprodukter eller sondnäring. Förändringen innebär en ökad tillgänglighet, stärkt patientsäkerhet och bättre service för såväl patienter som vårdpersonal.

 • 8 januari 2018

  Ingen misstänkt mässlingssmitta

  Patienten som i onsdags besökte Akutmottagningen i Varberg med misstänkt mässling var vid tillfället inte smittsam.

 • 7 januari 2018

  Uppdaterad information om misstänkt mässlingssmitta

  Sannolikheten för att den patient som i onsdags besökte Akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg med misstänkt mässling var smittsam har avtagit. Risken bedöms nu som låg att smitta skett.

 • 5 januari 2018

  Misstänkt mässlingssmitta på Hallands sjukhus Varberg

  En patient som onsdagen den 3 januari besökte Akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg har misstänkt mässling.

 • 4 januari 2018

  Psykiatrin Halland satsar på barn och unga under 2018

  Sjukfrånvaron minskar liksom utgifterna för hyrläkare och totalt sett är ekonomin bättre än väntat. Nu gör sig Psykiatrin Halland redo för satsningar under 2018, bland annat för att stödja barn som har psykiskt sjuka och/eller missbrukande föräldrar. I budgeten finns närmare 600 miljoner kr.

 • 19 december 2017

  Regionstyrelsen avslutar regiondirektör Catarina Dahlöfs anställning

  Regionstyrelsen avslutar Catarina Dahlöfs tjänst som regiondirektör i Region Halland. Orsaken är bristande förtroende för Catarina Dahlöf i rollen som regiondirektör. En starkt bidragande anledning är de betydande svårigheter som funnits att realisera de ekonomiska effekter som utlovats.

 • 18 december 2017

  Ny upphandling av Närakuten i Kungsbacka

  Avtalet för Närakuten i Kungsbacka går ut under nästa år och en ny upphandling behöver starta 2018 för fortsatt drift av verksamheten.

 • 15 december 2017

  Nya överenskommelser ger långsiktiga satsningar på kultur

  Driftnämnd Kultur och skola beslutade den 14 december om skol- och kulturverksamheternas budget för 2018. Budgeten innebär flera satsningar på kulturområdet. Nya fyraåriga överenskommelser om kulturutveckling tecknas med nitton kulturaktörer, varav nio tidigare har erhållit kulturutvecklingsmedel i projektform men som nu istället får årliga verksamhetsanslag.

 • 14 december 2017

  Budget och verksamhet 2018 vid Driftnämnden Närsjukvårds decembermöte

  Vid dagens sammanträde behandlade Driftnämnden Närsjukvård verksamhetsplan, budget och investeringsramar för 2018. I fokus för kommande år står tillgänglighet, kvalitet och det hälsofrämjande arbetet. 

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 124, 5, 6, 7, 8, 9, 10104, 105, Nästa,