Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 5 april 2013

  Vårdbarometern visar på fortsatt högt förtroende för den halländska vården

  Hallänningarna är fortsatt mycket nöjda med vården och känner stort förtroende för den. Det visar årets sammanställning av invånarundersökningen Vårdbarometern som presenterades i dag.

 • 3 april 2013

  Strokepatienter i Halland får snabbare vård

  Vårdkedjan för människor som drabbats av stroke har förbättrats avsevärt, tack vare ett gemensamt projekt mellan ambulanssjukvården och Hallands sjukhus. Numera kan behandling med blodförtunnande medel, så kallad trombolys, i de allra flesta fall inledas inom 40 minuter.

 • 27 mars 2013

  Patientsäkerhet i fokus vid Driftnämnden Hallands sjukhus

  Det pågår ett systematiskt arbete och flera satsningar för att ytterligare förbättra patientsäkerheten inom förvaltningarna Hallands sjukhus respektive Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik. Om detta fick politikerna inom Driftnämnden Hallands sjukhus information vid sitt senaste sammanträde.

 • 26 mars 2013

  Regionövergripande verksamheter samlade i en ny förvaltning

  Från årsskiftet bildades en ny förvaltning, Hälsa- och funktionsstöd, inom nämndens ansvarsområde. Genom en samlad länsövergripande organisation ska hallänningarna erbjudas en likvärdig tillgång till specialistkompetens av hög kvalitet oavsett var i länet man bor.

  - Att få vara med att förbättra och utveckla verksamheterna ser Margareta Ödman, ordförande, som något mycket positivt och angeläget.

 • 25 mars 2013

  Kort från hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte

  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträdde idag, och här på webbplatsen finns korta nyheter från mötet.

 • 25 mars 2013

  Internationell konstnär ger ljud åt halländska kulturarv

  Den internationellt framstående konstnären Susan Philipsz har fått i uppdrag att tolka och gestalta kulturarvet utmed danska, svenska och norska kusten, där bland Grimetons radiostation och Tjölöholms slott ingår.

 • 21 mars 2013

  Klart för dubbelspår genom Varberg

  Idag fattade regeringen beslut om att ge tillåtlighet för utbyggnad av dubbelspår i tunnel genom Varberg. Varbergssträckan är den sista flaskhalsen som är kvar för ett fullt utbyggt dubbelspår på Västkustbanan genom Halland. Det har under lång tid varit det högst prioriterade infrastrukturprojektet för Halland.

 • 21 mars 2013

  Framtidens operationsmetod provad i Kungsbacka

  I december förra året fick överläkare Fernando Jasbon Ruiz tillfälle att utföra gall- och bråckoperationer vid Hallands sjukhus Kungsbacka med den nya toppmoderna tekniken 3D laparoskopi. Han är en av få läkare i Sverige som fått tillfälle att prova en prototyp från ett tyskt företag.

 • 21 mars 2013

  Folktandvården Halland tilldelas Svenska Hygienpriset 2013

  Folktandvården får priset för det arbete som man startade för två år sedan, med bland annat anställning av en hygientandsköterska samt de kontinuerliga kontroll- och informationsbesök hon genomför på alla kliniker.

 • 20 mars 2013

  Korta nyheter från regionstyrelsen

  Regionstyrelsen sammanträdde idag, den 20 mars, och här på webbplatsen finns korta nyheter från mötet.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1280, 81, 82, 83, 84, 85, 86105, 106, Nästa,