Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 14 mars 2013

  Närsjukvården polisanmäler journalintrång

  Vid en loggkontroll upptäckte Närsjukvården Halland att en tidigare medarbetare, vid en vårdcentral varit inne i en patientjournal utan att detta var motiverat av arbetet. Intrånget är nu polisanmält.

 • 14 mars 2013

  Ombyggnation på akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg

  Den pågående ombyggnationen på akutmottagningen har nu kommit in i ett nytt skede som innebär att väntrummet byggs om. Patienter och besökare ombeds att ha överseende med de besvär som detta kan medföra.

 • 8 mars 2013

  Pressinbjudan - Certifikat ger bättre vård- och omsorgsutbildningar

  Efter gediget samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare är Halland nu certifierat för Vård- och omsorgscollege. Certifieringen är ett viktigt steg för att säkra hög kvalitet i utbildningarna inom vård och omsorg och framtidens behov av kompetent personal. Det finns 16 Vård- och omsorgscollege i landet. Nu tillkommer Halland.

 • 5 mars 2013

  Rapport visar på viktiga vägval för halländsk hälso- och sjukvård

  Hur ska den halländska hälso- och sjukvården struktureras för att bäst möta framtidens utmaningar vad gäller kvalitet och ekonomi?

  Frågor om kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och kostnader talar för att koncentrera den akuta specialiserade sjukhusvården till ett av Hallands sjukhus. På samma sätt skulle delar av den planerade slutna specialiserade vården då ligga på det andra sjukhuset.

 • 4 mars 2013

  Inbjudan till pressträff

  Hur ska den halländska hälso- och sjukvården struktureras för att möta framtidens krav och utmaningar vad gäller kvalitet och ekonomi?

  Välkomna att ta del av den rapport som en tjänstemannagrupp nu lämnat till politikerna, och som beskriver möjliga vägar för den halländska hälso- och sjukvården.

 • 1 mars 2013

  Många fall av vinterkräksjuka vid Hallands sjukhus Varberg

  Många patienter och medarbetare på Hallands sjukhus Varberg har drabbats av vinterkräksjukan.

  - Vi har infört intagningsstopp på en medicinavdelningen och följer utvecklingen noga för att se om det behövs ytterligare åtgärder, säger Christer Allenmark, chefläkare.

 • 27 februari 2013

  William Hedman ny ekonomidirektör

  Nu är det klart vem som blir Region Hallands nye ekonomidirektör. Han heter William Hedman, är 49 år, och kommer närmast från tjänsten som strategi- och ekonomichef i Falkenbergs kommun.

  - Ekonomin är en viktig del i regionens arbete för att göra Halland till den bästa livsplatsen. Jag ser det som en utmaning att få vara med och utveckla ekonomistyrningen och arbeta för en ekonomi i balans, säger William Hedman.

 • 26 februari 2013

  Tillfälligt förstärkta resurser till Hallands sjukhus Varberg

  På grund av den ansträngda vårdplatssituationen i Varberg kommer Hallands sjukhus tillfälligt att omdisponera personal från vårdavdelningen i Falkenberg, där det för närvarande inte finns några patienter.

 • 25 februari 2013

  1177 byter telefoni den 26 februari, vissa störningar kan uppstå

  Nu inför 1177 Sjukvårdsrådgivningen ett nytt telefonisystem som gör det smidigare för landstingen att samarbeta kring sjukvårdsrådgivning. I Region Halland sker övergången tisdagen den 26 februari. När systemet sätts i drift kan det, tillfälligt, uppstå störningar i en del samtal.

 • 25 februari 2013

  Korta nyheter från hälso- och sjukvårdsstyrelsen

  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträdde idag, den 25 februari, och här på webben finns korta nyheter från mötet.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1280, 81, 82, 83, 84, 85, 86104, 105, Nästa,