Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 13 juni 2012

  Solenergiseminarier arrangeras i Hallands kommuner

  Energi- och klimatrådgivarna i Hallands kommuner bjuder in till fyra seminarier under tiden 14 – 20 juni för att informera om solenergi som en möjlig energikälla. Syftet är att öka kunskapen om en förnybar energikälla. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kommer att berätta om teknikläget för solvärme och solel. Nätägare i respektive geografiskt område är inbjudna för att svara på frågor om anslutning av solceller till elnätet.

 • 7 juni 2012

  Internationell dag för stickning – Halland hakar på

  Den 9 juni startar arrangemanget World Wide Knit in Public Day – ”Världsstickardagen” då alla som stickar, uppmanas att sticka offentligt. I Halland pågår organiserad, offentlig stickning mellan den 9 och 17 juni på ett flertal platser.

 • 31 maj 2012

  Fortsatt samordning av sjukhusen i Halland

  Genom sammanslagning av kliniker samt omfördelning av vårdplatser, operationskapacitet och mottagningsverksamhet tas ytterligare steg i samordningen av sjukhusen i Halland.

  Den här veckan har de tre driftnämnderna för Hallands sjukhus fattat beslut kring förändringar i struktur och utbud som tillsammans med anställningsrestriktioner ska bidra till att verksamheten på sikt når en ekonomi i balans.

 • 30 maj 2012

  Nyheter från regionstyrelsen 30 maj

  Tufft 2013 för Region Halland Prognoser på högre skatteintäkter än förväntat gör att Region Halland nu lägger fram ett förslag på en budget i balans. Men det står fortfarande klart att de kommande år…

 • 30 maj 2012

  Pressinbjudan: Välkommen till en presskonferens om cancersjukvården i Halland!

  Välkomna till en presskonferens fredagen den 1 juni där Strategiska cancerenheten i Region Halland presenterar hur långt man kommit i arbetet med att utveckla och samordna den halländska cancersjukvården.

  - Det är kollossalt viktigt att vården för en cancersjuk patient hålls samman, säger Gert-Ove Abrahamsson, styrelseledamot i Caprin, patientföreningen för prostatacancer i Halland som är en av deltagarna under temadagen.

 • 28 maj 2012

  Pressinbjudan: Presskonferens efter regionstyrelsens möte

  På onsdag, den 30 maj, sammanträder regionstyrelsen. På programmet står bland annat Mål och budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015.

 • 28 maj 2012

  Nyheter från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 28 maj

  Viktigt med åtgärder för att sänka kostnaderna Hälso- och sjukvårdsstyrelsen behandlade idag mål och inriktningar för de kommande årens utveckling av hälso- och sjukvården i Halland, som länge utmärk…

 • 26 maj 2012

  Pressinbjudan: Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte

  På måndag, den 28 maj, sammanträder hälso- och sjukvårdsstyrelsen. På agendan står bland annat mål och inriktningar för de kommande årens utveckling av hälso- och sjukvården i Halland, och en plan med åtgärder för att få ekonomin i balans. 

 • 24 maj 2012

  PRESSINBJUDAN TILL PSYKIATRIN 28 MAJ

  Två av vuxenpsykiatrins vårdavdelningar i Halmstad står öppningsklara efter en totalrenovering som kostat cirka 50 miljoner kronor. Arbetet har pågått sedan början av förra året och man har rivit…

 • 23 maj 2012

  Närsjukvården satsar i Kungsbacka

  Information från möte i Driftnämnden Närsjukvården Halland den 23/5-2012

  Vid dagens driftsnämndsmöte beslutade nämnden att godkänna Närsjukvården Hallands etablering av en vårdcentralsfilial samt en folktandvårdsklinik i det nya bostadsområdet Kolla Parkstad i Kungsbacka.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1285, 86, 87, 88, 89, 90, 9194, 95, Nästa,