Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 26 november 2012

  Ett steg framåt för framtidens sjukvård och ekonomi i balans

  Ett intensivt arbete pågår för att bromsa kostnaderna inom sjukvården, samtidigt som det skapas förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård. Ett av fokusområdena är att se över sjukvårdens struktur och vilket utbud som ska erbjudas var. Projektet "Struktur och utbud" presenterade idag det resultat man kommit fram till hittills.

 • 23 november 2012

  Beslut om gemensam policy för Den Skandinaviska Arenan

  På styrgruppsmötet den 22 november inom ”Den skandinaviska arenan - DSA” och projektet ”The Scandinavian 8 million City” togs beslut om en gemensam policy som visar riktningen framåt för samarbetet. Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete mellan norska, svenska och danska regioner och kommuner i syfte att knyta samman Öresundsregionen, Halland och Göteborg-Osloområdet till en gemensam kraft.

 • 23 november 2012

  Pressinbjudan: Ett steg framåt för framtidens sjukvård och ekonomi i balans

  Ett intensivt arbete pågår för att bromsa kostnaderna inom sjukvården, samtidigt som det skapas förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård. Ett av fokusområdena är att se över sjukvårdens struktur och vilket utbud som ska erbjudas var. På måndag den 26 november presenterar projektet "Struktur och utbud" sina förslag.

 • 22 november 2012

  Öppet hus på Specialistvården i Falkenberg

  Välkommen på Öppet hus till Specialistvården i Falkenberg den 23 november mellan klockan 10-14, entré B.

 • 21 november 2012

  Information från dagens möte i Driftnämnden Närsjukvård (2012-11-21)

  Vid dagens möte i driftnämnden behandlades bland annat förvaltningens förslag till lönestrategi för 2013 och den planerade etableringen av en kombinerad folktandvårdsklinik och vårdcentralsfilial i Kolla, Kungsbacka.

 • 21 november 2012

  Tre länders politiker träffas i Varberg 22/11

  Den 22 november står Halland värd för ett styrgruppsmöte inom ”Den skandinaviska arenan - DSA” och projektet ”The Scandinavian 8 million City”. Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete mellan norska, svenska och danska regioner och kommuner i syfte att knyta samman Öresundsregionen, Halland och Göteborg-Osloområdet till en gemensam kraft.

 • 16 november 2012

  Klart med nya förvaltningschefer

  Nu har de nya förvaltningarna inom hälso- och sjukvården i Region Halland fått sina chefer. När den politiska organisationen görs om vid årsskiftet och tre nämnder för Hallands sjukhus blir två, innebär det också förändringar för tjänstemannaorganisationen.

 • 15 november 2012

  Pressinbjudan: Är bakterierna smartare än vi?

  I samband med den Europeiska Antibiotikadagen den 18 november arrangerar Region Hallands Strama-grupp, tillsammans med länsveterinär och tandvården, en pressinformation/föreläsning kring hur vi arbetar för att minimera antibiotikaresistensen och få en klok användning av antibiotika.

  Media hälsas varmt välkomna måndagen den 19 november kl 10.00 till 11.30 Galeasen, inom utbildningslokalerna Kattegatt, 4:e våningen på sjukhuset i Halmstad.

 • 14 november 2012

  Pressinbjudan: FoUU Halland arrangerar temadag om forskning och livsstilsfrågor

  Livsstilsfrågor och olika metoder som kan påverka vår livsstil väcker ofta stort intresse i en tid där livsstilssjukdomarna ökar. Men vilka metoder är effektiva och hur kommer kunskaperna hallänningen till godo?

  Utifrån de frågeställningarna arrangerar FoUU Halland en temadag under rubriken ”Region Halland – Bästa Livsstilen?”.

 • 12 november 2012

  Nyheter från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 12 november 2012

  Förslag på ny lag för psykiatrisk tvångsvård En statlig utredning föreslår att Lagen om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättspsykiatrisk vård upphävs och ersätts av en ny gemensam lag om psykiatr…

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1285, 86, 87, 88, 89, 90, 91104, 105, Nästa,