Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 3 oktober 2012

  Psykiatrin minskar tvångsåtgärderna

  ”Bättre vård – mindre tvång” är ett treårigt nationellt projekt för att utveckla den psykiatriska heldygnsvården där tre team från Halland deltar. Regeringen har satsat 50 miljoner kronor per år 2010–2012 på att utveckla vården med fokus på tvång och tvångsåtgärder.

 • 1 oktober 2012

  Ge blod i Kungsbacka!

  Nu är det möjligt att lämna blod i Kungsbacka! Den 1 oktober startar åter blodgivningen på Hallands sjukhus Kungsbacka.

 • 28 september 2012

  Dags att vaccinera sig mot influensan!

 • 27 september 2012

  Hallands sjukhus Varberg ändrar inte antalet vårdplatser

 • 26 september 2012

  Fortsatt hög tillgänglighet till Hallands sjukhus Halmstad

 • 26 september 2012

  Information från dagens möte i Driftnämnden Närsjukvård (2012-09-26)

  Vid dagens möte i driftnämnden behandlades tandvårdstaxan, hyrläkarfrågan samt förvaltningens ekonomi.

 • 26 september 2012

  Halländska företag engagerar sig i stroke

  Företag över hela landet har engagerat sig starkt för att lära sina medarbetare upptäcka stroke och kunna rädda liv på jobbet. I Halland har engagemanget varit det femte bästa i Sverige och hela 1 584 anställda har gjort AKUT-testet på Nationella strokekampanjens webbsida för arbetsplatser.

  Bland de halländska arbetsplatserna utmärker sig bland annat HMS Networks, och Halmstad Energi och miljö (HEM), där nästan var sjätte medarbetare har gjort testet. Även Region Hallands medarbetare har visat ett stort engagemang. Att över 500 regionmedarbetare gjort AKUT-testet är det tredje bästa resultatet bland alla företag och organisationer i landet.

 • 25 september 2012

  Minskad kostnadsökningstakt för Hallands sjukhus Kungsbacka

  Utifrån genomförd risk- och konsekvensanalys om förändrad vårdplatsfördelning inom Hallands sjukhus beslutade nämnden vid sitt sammanträde den 25 september att förändringarna vid Hallands sjukhus Kungsbacka ska genomföras enligt plan.

 • 25 september 2012

  Sjukhuschef Anders Dybjer väljer att lämna sitt arbete

  Efter drygt sju år som sjukhuschef i Halland väljer Anders Dybjer nu att lämna jobbet.

  – Detta är ett beslut som mognat fram under en tid. För verksamhetens skull ville jag vänta på rätt tidpunkt för chefsbyte, säger Anders Dybjer.

 • 25 september 2012

  Presskonferens om årets influensa och vaccination

  Inför årets influensavaccination bjuder Region Halland in till presskonferens fredagen den 28 september kl 10:00 i ”Alla Hjärtans Hus” (Kyrkogatan 3) i Halmstad.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1286, 87, 88, 89, 90, 91, 92100, 101, Nästa,