Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 27 juni 2012

  Facket stänger vårdavdelning

  Kommunals och Vårdförbundets skyddsombud har gemensamt med stöd av 6 kap 7 § arbetsmiljölagen beslutat att stänga avdelning 22 vid den psykiatriska kliniken på Hallands sjukhus Varberg. Stoppet föranleds av en kombination av en hög arbetsbelastning och att det ordinarie överfallslarmet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

 • 25 juni 2012

  Nyheter från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 25 maj

  Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträdde idag, och här på webben finns korta nyheter från mötet.

 • 21 juni 2012

  Stor efterfrågan på vård vid Hallands sjukhus

  Efterfrågan på vård har lett till en fortsatt ökning av kostnaderna inom Hallands sjukhus. Bland annat har antalet besök vid akutmottagningarna ökat med drygt 10 procent jämfört med förra året. Dessutom har kostnaderna för vård av patienter vid universitetssjukhusen (regionvård) ökat dramatiskt.

 • 21 juni 2012

  Inga presskonferenser efter styrelsemötena nästa vecka

  Nästa vecka sammanträder både hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen. Den här gången blir det inga presskonferenser efter mötena.

 • 20 juni 2012

  Hallands sjukhus anmäler dödsfall enligt Lex Maria

  En 41-årig man avled efter att ha vårdats för andningsbesvär och bröstsmärtor. Den händelseanalys som genomfördes visade att det drog ut på tiden innan mannen fick den intensivvård som krävdes, vilket kan ha påverkat förloppet. Därför anmäler Hallands sjukhus Varberg händelsen enligt Lex Maria.

 • 19 juni 2012

  Pressmeddelande: Att leva av sitt hantverk

  Sista veckan i juni sker dialogmöten på flera orter i Halland där slöjdare, hantverkare och konsthantverkare med drömmar om att kunna leva av sitt skapande, kommer att  mötas. Träffarna initiera…

 • 18 juni 2012

  Pressmeddelande: Årets personalstipendiat ger patientfokus ett ansikte

  Gunilla Larsson, sjuksköterska inom Psykiatrin i Halland, får årets personalstipendium. Hon får priset för sitt arbete med de allra svårast psykiskt sjuka och för sin kreativitet att alltid finna vägar att ta sig fram, även när inga möjliga vägar syns. ”En tuff Moder Teresa” kallas hon av ledningsgruppen för vuxenpsykiatrin i Halland som nominerat Gunilla till stipendiet.

 • 13 juni 2012

  Pressinbjudan: Årets personalstipendiat utsedd!

  Nu är det dags att avslöja vem som får årets personalstipendium i Region Halland!

 • 13 juni 2012

  Solenergiseminarier arrangeras i Hallands kommuner

  Energi- och klimatrådgivarna i Hallands kommuner bjuder in till fyra seminarier under tiden 14 – 20 juni för att informera om solenergi som en möjlig energikälla. Syftet är att öka kunskapen om en förnybar energikälla. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kommer att berätta om teknikläget för solvärme och solel. Nätägare i respektive geografiskt område är inbjudna för att svara på frågor om anslutning av solceller till elnätet.

 • 7 juni 2012

  Internationell dag för stickning – Halland hakar på

  Den 9 juni startar arrangemanget World Wide Knit in Public Day – ”Världsstickardagen” då alla som stickar, uppmanas att sticka offentligt. I Halland pågår organiserad, offentlig stickning mellan den 9 och 17 juni på ett flertal platser.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1291, 92, 93, 94, 95, 96, 97101, 102, Nästa,