Pressmeddelanden och inbjudningar

 • 28 maj 2012

  Pressinbjudan: Presskonferens efter regionstyrelsens möte

  På onsdag, den 30 maj, sammanträder regionstyrelsen. På programmet står bland annat Mål och budget 2013 och ekonomisk plan 2014-2015.

 • 28 maj 2012

  Nyheter från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 28 maj

  Viktigt med åtgärder för att sänka kostnaderna Hälso- och sjukvårdsstyrelsen behandlade idag mål och inriktningar för de kommande årens utveckling av hälso- och sjukvården i Halland, som länge utmärk…

 • 26 maj 2012

  Pressinbjudan: Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte

  På måndag, den 28 maj, sammanträder hälso- och sjukvårdsstyrelsen. På agendan står bland annat mål och inriktningar för de kommande årens utveckling av hälso- och sjukvården i Halland, och en plan med åtgärder för att få ekonomin i balans. 

 • 24 maj 2012

  PRESSINBJUDAN TILL PSYKIATRIN 28 MAJ

  Två av vuxenpsykiatrins vårdavdelningar i Halmstad står öppningsklara efter en totalrenovering som kostat cirka 50 miljoner kronor. Arbetet har pågått sedan början av förra året och man har rivit…

 • 23 maj 2012

  Närsjukvården satsar i Kungsbacka

  Information från möte i Driftnämnden Närsjukvården Halland den 23/5-2012

  Vid dagens driftsnämndsmöte beslutade nämnden att godkänna Närsjukvården Hallands etablering av en vårdcentralsfilial samt en folktandvårdsklinik i det nya bostadsområdet Kolla Parkstad i Kungsbacka.

 • 21 maj 2012

  Halland i topp med att förebygga livmoderhalscancer

  I en nyutkommen rapport från Regionalt cancercentrum väst visas att Region Halland är mest framgångsrik i västra Sverige i att förebygga livmoderhalscancer, genom högt deltagande och hög provtagningskvalité.

 • 18 maj 2012

  Autism upptäcks tidigt vid dubbel kontroll

  Med nya metoder kan personal vid BVC upptäcka barn med autism betydligt tidigare. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, gjord av Gudrun Nygren, överläkare vid barn- och ungdomspsykiatrin i Kungsbacka.

 • 17 maj 2012

  Psykiatrin stoppar hyrläkare

  Psykiatrinämnden i Region Halland har beslutat att sätta stopp för hyrläkare från och med den 1 januari 2013.

 • 11 maj 2012

  Statligt besök vid träff för fria kulturskapare

  Hur kan staten hjälpa fria kulturskapare i Halland?

  Den frågan får svar på tisdag, då Kulturbryggan, Kulturrådet och Statens musikverk kommer till Varberg.

 • 11 maj 2012

  Hallands sjukhus anmäler dödsfall enligt Lex Maria

  En äldre man som sökte akut vård för tarmvred avled några dagar efter operationen. Den händelseanalys som genomfördes visade att det drog ut på tiden innan mannen fick den intensivvård som krävdes, vilket kan ha påverkat förloppet. Därför anmäler Hallands sjukhus Varberg händelsen enligt Lex Maria.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1295, 96, 97, 98, 99, 100, 101104, 105, Nästa,