Ambulansverksamheten i fokus vid höstens första sammanträde

Besök vid ambulansstationen Halmstad Väster och summering av verksamheten under sommaren var några av ämnena vid dagens sammanträde med Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.   

– Med besöket på Halmstad Väster har nu driftnämnden besökt samtliga ambulansstationer i Halland, vilket har gett bra insikter för ledamöterna i denna viktiga verksamhet, säger ordförande Ann Molander (L).

Vid sammanträdet fick nämnden också en muntlig summering av hur sommaren har avlöpt inom de verksamheter som nämnden ansvarar för.

– Med den stora turisttillströmningen som är positiv för Halland följer också extra utmaningar för hälso- och sjukvården. Medarbetarna har löst detta på ett utomordentligt sätt och ska ha ett stort tack för det, säger ordförande Ann Molander (L).

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2018-09-04

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70