Användandet av hyrläkare minskar och fler väljer Närsjukvården Halland

För fjärde året i rad minskar användandet av hyrläkare i Närsjukvården Halland. Arbetet fortsätter för att begränsa behovet ytterligare och kostnaderna ligger strax över 20 miljoner. Det kunde Driftnämnden Närsjukvård konstatera vid årets första sammanträde.

- Närsjukvården Halland går mot strömmen i Sverige genom att för fjärde året i rad minska användandet av hyrläkare, säger Tommy Rydfeldt (L) ordförande för Driftnämnden Närsjukvård. Eftersom det är brist på läkare och Halland är ett turistlän med många vårdsökande, när vår personal behöver semester, är det svårt att nå ner till noll, menar Tommy Rydfeldt. Men det är viktigt att se till, så långt det är möjligt, att vi inte är beroende av inhyrd personal.

- Vi vill i så stor grad som möjligt ha egen anställd personal, konstaterar Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Det möjliggör en bättre kontinuitet för våra patienter och även möjlighet till en bättre utveckling av verksamheten. Vi har under 2016 aktivt inlett arbetat för att se över och utveckla vår arbetsfördelning så att varje patient får träffa rätt kompetens vid varje tillfälle utifrån behov. Ibland är det en läkare, ibland kan det vara en sjugymnast, en psykolog eller en distriktsköterska.

Fakta kostnader och antalet använda timmar med hyrläkare 2014-2016:.
År         Timmar      Kostnad
2014    23 250       22,2 Mkr
2015    22 708       21,9 Mkr
2016    21 046       22,2 Mkr

Fler listade patienter

För andra året i rad ökar listningen till de offentligt drivna vårdcentralerna i Halland. Vid årsskiftet hade 174 500 invånare i Halland valt att lista sig vid någon av Närsjukvården Hallands 24 vårdcentraler. Det är en ökning med drygt 1000 personer jämfört med föregående år och innebär att antalet listade ökar för andra året i rad. Störst var ökningen i Falkenberg, följt av Kungsbacka och Hylte.

- För första gången sedan vårdvalet infördes 2007 vände det 2015 och Närsjukvården ökade antal listade. Det har fortsatt 2016, säger Tommy Rydfeldt, (L) ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

- Värt att notera är att i Falkenberg fick samtliga regionens vårdcentraler fler patienter och ökade marknadsandelen i kommunen med 1,4 %, ett mycket gott betyg på verksamheten, fortsätter Tommy Rydfeldt.

- Det här är naturligtvis riktigt glädjande och visar på ett stort förtroende som vi får, säger Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Under 2017 ska vi fortsätta att utveckla verksamheten för en bättre tillgänglighet och flexibilitet, för mer vård nära invånaren, och att alla som behöver vård får fäste för sina frågor.

Handlingar Driftnämnen Närsjukvård 2017-02-02

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 072-155 48 64

Anna Stålnacke, kommunikation Närsjukvården Halland, 072-986 72 41