Arkeologidagen - Skogens gömda kulturlandskap

Lär känna ett ålderdomligt odlingslandskap med många spännande spår och berättelser som döljer sig i landskapet. Gå en tipspromenad med hjälp av historiska kartor, ta en titt på utgrävningen av åkerterassen eller delta i de guidade promenaderna!

Arkeologidagen är en nationell temadag och har arrangerats i nära trettio år. Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien.

Platsen för årets arkeologidag i Halland är naturreservatet Rönnö i Laholms kommun, i gränstrakterna mot Småland och samtidigt längs den forna gränsen mellan Sverige och Danmark.

  • Tid: Söndag den 27 augusti kl. 12-16.
  • Plats: Naturreservatet Rönnö i Laholms kommun. Mötesplats är parkeringen Rönnö södra.
  • Fri entré.

Tipspromenad med historiska kartor och kulturmiljötema

Att följa tipspromenaden och andra spår i den historiska kartan fungerar bäst och roligast om du laddar ner en app och en karta som visar 1800-talets odlingslandskap (1876). Genom en gps-koppling i appen så ser du var någonstans i kartan du befinner dig. Se www.regionhalland.se/arkeologidagen för praktisk information.

Arkeologisk utgrävning visar odlingshistorien

I naturreservatets södra del har en mindre arkeologisk utgrävning av en fossil åkerterrass genomförts. En C-14 datering har visat att uppodlingen här inleddes under tidig medeltid. Schaktet är öppet, så att var och en som vill kan få se och känna på ca 800 - 900 års odlingshistoria.

Visningar

  • Kl. 13 och kl. 15 - Kulturhistorisk vandring med Pär Connelid, kulturgeograf och arkeolog.
  • Kl. 14 - Naturreservatsvandring med Henrik Malm, naturvårdsenheten på Länsstyrelsen.

Stigarna i reservatet är tillgängliga och väl uppskyltade, men tipspromenaden har begränsad tillgänglighet då den delvis kan gå "över stock och sten".

Kulturreservatet Bollaltebygget som ligger 5 km bort har öppet under dagen och är ett bra besöksmål att komplettera med när man ändå är i området. Här man se en gård från slutet av 1700-talet med tillhörande marker.

Arkeologidagen arrangeras i samverkan mellan Region Halland och Länsstyrelsens naturvårdsenhet och kulturmiljöfunktion.

För mer information, kontakta gärna:

Daniel Borgman, utvecklare, Kultur i Halland, tel. 035 17 98 36, e-post: daniel.borgman@regionhalland.se

Jenny Nord, antikvarie, Länsstyrelsen Hallands län, tel. 010-224 33 15, e-post: jenny.nord@lansstyrelsen.se