Art Inside Outs fortsatta existens är säkrad

Driftnämnden Kultur och skola fattade vid sitt möte torsdagen den 16 februari beslut om fördelning av statliga bidrag till kulturverksamheter i regionen. Som tidigare meddelats erhöll Region Halland en höjning av anslaget med dryga 2 miljoner – procentuellt den högsta höjningen i landet.

Driftnämndens beslut innebär att kulturinstitutionen Art Inside Outs fortsatta existens är säkrad. Totalt erhåller Art Inside Out 1 250 000 kronor i statligt bidrag.

– Vi är mycket glada över att Statens kulturråd så tydligt och positivt uppmärksammat denna verksamhet, säger ordförande Lovisa Aldrin.

Gårdagens beslut innebär i övrigt höjningar av anslaget till samtliga bidragsberättigade verksamheter:

  • Stiftelsen Hallands länsmuseer
  • Regional scenkonstutveckling inkl. barn och unga
  • Teater Halland
  • Riksteatern Halland
  • Art Inside Out
  • Regional biblioteks- och litteraturutveckling inklusive kultur och social hållbarhet
  • Regional konst- och kulturutveckling
  • Regional enskild arkivverksamhet

Totalt fördelade driftnämnden 27 680 000 kr i statliga bidrag till regional kulturverksamhet.

Handlingar Driftnämnd Kultur och skola 2017-02-16 

För mer information, kontakta gärna:

Lovisa Aldrin, ordförande Driftnämnd Kultur och skola (L), tel 070-749 00 55