Gemensam avsiktsförklaring för ny tågstation i Värö

Välkommen på pressträff fredag den 28 april klockan 11.30 på Varbergs station.

I februari i år skrev Region Halland, Varbergs kommun och Trafikverket ett tilläggsavtal för Varbergstunneln som också inkluderade skrivning om en ny station i Värö.

Som en del i det fortsatta arbetet har nu Region Halland och Varbergs kommun tecknat en avsiktsförklaring för ny tågsstation och utveckling av stationssamhället Väröbacka. Avsiktsförklaringen lägger grunden för en fortsatt gemensam planering och förberedelser med inriktning att den nya stationen ska börja trafikeras år 2026.

Den gemensamma avsiktsförklaringen är en del av en halländsk planeringsprocess för större gemensamma åtaganden som behöver samplaneras. Region Halland har utarbetat en gemensam planeringsmodell som grundar sig på gemensamma målbilder och samsyn i syfte att få störst nytta och samhällsutveckling av parternas investerade medel.

Respektive part i avsiktsförklaringen fattar ett politiskt beslut i frågan. Detta sker i dag den 26 april av kommunstyrelsen i Varbergs kommun och den 3 maj av regionstyrelsen i Region Halland.

Välkommen på pressträff fredagen den 28 april klockan 11.30 på Varbergs station.

På plats finns Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott Region Halland och
Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande, Varbergs kommun.

För mer information om presskonferensen, vänligen kontakta:
Åsa Väärälä, kommunikationsstrateg Region Halland
Telefon 073-305 29 13
E-post asa.vaarala@regionhalland.se

Anita Kryh, utvecklingsstrateg, Varbergs kommun
Telefon 0705-788429
E-post: anita.kryh@varberg.se