Avtal klart för dostjänst till cirka 38 000 patienter

Region Halland och Västra Götalandsregionen har tillsammans upphandlat dostjänst för läkemedel i öppenvård. Lägst pris lämnade Apoteket AB. Företaget tilldelas uppdraget för minst tre år från september nästa år.

Upphandlingen av tjänsten Maskinell dosdispensering av läkemedel för öppenvård innebär att patienternas läkemedel maskinellt förpackas i färdiga dosförpackningar. Liksom tidigare genomför Region Halland upphandlingen tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR).

Upphandlingen omfattar dosförpackningar till cirka 38 000 patienter. I Region Halland handlar det om cirka 5.800 personer som får dosdispenserade läkemedel. Det är framförallt äldre patienter som bor hemma eller i särskilt boende och vissa patienter inom den psykiatriska öppenvården som använder dosförpackade läkemedel.

Tre företag lämnade anbud: Apoteket AB, Apotekstjänst Sverige AB och Svensk dos AB. Alla tre uppfyllde kraven som VGR:s hälso- och sjukvårdsavdelning och Region Halland tagit fram. Avgörande blev därmed priset. Apoteket AB lämnade det lägsta anbudet och beslut har nu tagits om att tilldela företaget uppdraget i tre år. Det finns dessutom möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare ett år. En övergång mellan nuvarande leverantör Apotekstjänst Sverige AB och Apoteket AB kommer att ske från och med september 2015. Förberedelsearbetet för övergången påbörjas redan i januari*.


Kontaktperson Region Halland:
Karin Möller, Hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-267 96 09.

Kontaktpersoner Västra Götaland:
Karin Lendenius, Områdeschef Läkemedel och Hjälpmedel, 0708-10 69 03.
Rolf Färnlöf, Avtalsförvaltare, 0700-82 47 30.

* Tilldelningsbeslutet i upphandlingen av dostjänsten har överklagats av Apotekstjänst AB. Avtal kan inte tecknas förrän ärendet är avgjort. Avtalsstart är planerat till mitten av januari 2016.