Barnen bestämmer: Enhörningar och (g)ulliga cupcakes

Hej Slöjd! ska skapa en utställning för barn, kopplat till slöjd och hantverk. Det blir inte vilken utställning som helst - utan en utställning där barnen bestämmer hur det ska se ut och vad som ska hända!

Första samarbetet i satsningen, som Kultur i Halland – Slöjd dragit igång, är tillsammans med barn på Valhallaskolans fritidsverksamhet i Oskarström. Projektledaren Emma Andersson, utbildad barnkulturdesigner, möttes med jubel när barnen förstod att det var de som skulle bestämma!

Ull som slöjdmaterial

Under fem träffar i februari kommer barnen utforma, designa och skapa en utställning med materialet ull som utgångspunkt. På Valhallaskolan beslutade de entusiastiska barnen att Kakkungens slott ska bli temat. Med handledning av Emma Andersson och konsthantverkaren Erik Torstensson har föremål till utställningen påbörjats. Barnen får testa att spinna garn, göra snoddar, nåltova och våttova.

Utställningen ska visas i Varberg 2018, då med bidrag från samtliga halländska kommuner - och vem vet, då kanske det finns en enhörning på plats!

Pressinbjudan

Representanter för media är välkomna att besöka "Hej Slöjd!" på plats i fritidsverksamheten på Valhallaskolan. Vi visar och berättar mer!

Tid: Onsdag 15 februari, kl 14
Plats: Valhallaskolan, Viktoriagatan 21, Oskarström.
O.S.A: Föravisera att ni kommer till Emma Andersson, se kontakt nedan.

Om Hej Slöjd!

Hej Slöjd! är en treårig satsning från Kultur i Halland – Slöjd där ett samarbete per kommun kommer ske under 2017.

Satsningen stödjer sig på barnkonventionens artikel 12, som handlar om barnens rätt att få sin röst hörd, samt artikel 31 som rör barns rätt till lek, vila och fritid. Därför har vi valt skolornas fritidsverksamheter som plattform och barnens delaktighet ska helt bygga på deras egen fria vilja. Varje samarbete kretsar kring ett utvalt slöjdmaterial och vilka möjligheter som finns med det. En professionell yrkesutövare med specialkompetens i det utvalda materialet handleder barnen tillsammans med barnkulturdesignern Emma Andersson.

Efter samarbetet med barnen i de sex halländska kommunerna kommer föremål, utformningsförslag och programförslag sammanställas till en utställning. Med start på hösten 2018 kommer den att visas på Hamnmagasinet i Varberg, i samarbete med Varbergs kommun.

För mer information, kontakta gärna:

Emma Andersson, projektledare, Kultur i Halland – Slöjd, tel: 070-897 82 66, e-post: Emma.C.Andersson@regionhalland.se