Bättre tillgänglighet till medicinsk diagnostik i Halland

Det omfattande arbetet med att byta ut bildgivande utrustningar på Hallands sjukhus Halmstad är nu klart. I och med de nya maskinerna ökar tillgängligheten och fler undersökningar kan utföras inom regionen. Fredagen den 24 mars kl. 12.00 invigs den nya magnetkameraavdelningen på Röntgen Hallands sjukhus Halmstad.

– Mötet mellan människa och maskin har alltid varit en utmaning och vi är glada att vi nu har en modern maskinpark i Halland. Men de diagnostiska metoderna utvecklas hela tiden och det gäller att ständigt arbeta med förbättringar inom bilddiagnostiken, säger Inger Hallin, verksamhetschef Röntgen Halland.

Fler undersökningar utförs med MR (magnetkamera) och på så sätt minskas behovet av utredningar som kräver strålning samtidigt som bilderna får högre diagnostisk kvalitet.

– Vi är stolta över att installera ny teknisk utrustning så att alla patienter kan få en så snabb och säker diagnostik som möjligt. I och med att vi installerar fler magnetkameror i länet ökar vi tillgängligheten och kan utföra fler och mer avancerade undersökningar på hemmaplan, säger Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.

I Halmstad finns nu två nya MR-kameror på plats samtidigt har man återinvesterat i två nya datortomografer samt tre skelettlaboratorier.
I Varberg har man återinvesterat och driftsatt två datortomografer och tre skelettlaboratorier.
Kungsbackas maskinpark förnyas också under året och man har återinvesterat i två nya skelettlaboratorier varav det ena med genomlysningsfunktion.

Under 2016 genomfördes 161 389 undersökningar och 31 000 mammografihälsoundersökningar i hela Halland.

För mer information kontakta:
Inger Hallin, verksamhetschef Röntgen Halland via växeln 035-13 10 00

Marie-Louise Thärnå, kommunikatör, 070-644 23 52

Fakta:
Med en magnetkamera (MR) kan man med hjälp av starkt magnetfält och radiovågor framställa två och tredimensionella bilder med hög kontrast, där signalen kommer inifrån kroppen.
Till skillnad från röntgen och datortomografibildtagning används inte röntgenstrålar med en magnetkamera.

Även datortomografi (CT) kan ge två och tredimensionella bilder. Vid datortomografi framställs tunna skiktbilder i kroppens längsriktning, dessa kan senare reformateras i olika plan samt i tredimensionella högupplösta volymer.

Läs mer om de olika undersökningarna:

Datortomografi CT på 1177

MR på 1177