Blod, urin och andra kroppsvätskor i fokus när laboratoriepersonal samlas i Halmstad

Laboratorierna i Halland står värd för årets nationella kongress för klinisk kemi. Klinisk kemi är volymsmässigt den största laboratoriespecialiteten och analyserar hundratals olika biokemiska substanser i blod, urin och andra kroppsvätskor. Analysresultaten utgör en viktig grund för diagnostik och uppföljning av patientvården och dessa ska vara snabba, korrekta och utföras till en rimlig kostnad.  Den nationella kongressen som samlar omkring 500 deltagare på Hotel Tylösand pågår mellan den 5-7 april.

På årets kongress erbjuds ett ambitiöst vetenskapligt program som involverar cirka femtio olika föreläsare.

– Vi har valt att sätta fokus på både bredd och spets i programmet för att kunna samla så många deltagare som möjligt. Vårt motto är att alla deltagare ska lämna kongressen med mer kunskap, fler goda idéer och ett större kontaktnät än vad man hade när man kom, meddelar Andreas Hillarp, verksamhetschef för Klinisk kemi i Halland.

Anders Grubb har forskat på den nyupptäckta njursjukdomen "Krympt-por-syndrom" vilket kan innebära bättre behandlingsmöjligheter för njursjuka. Anders Grubb som är en prisbelönt forskare kommer att presentera sin forskning i det högst aktuella ämnet.

– Förutom seminarier med fokus på forskning och utveckling inom diagnostiken finns även andra aktuella inslag i programmet. Bland annat kommer betydelsen av digitaliseringen och en allt ökande tillgång till medicinsk diagnostik i samhället belysas samt den framtida kompetensförsörjningen för laboratorierna i Sverige. Vår största yrkesgrupp, leg. biomedicinsk analytiker, är redan en bristvara och då gäller det att försöka öka vår attraktionskraft så att fler vill satsa på denna utbildning.

Omgivningen och arrangemangen runt omkring är förstås viktiga för ett gott resultat. Mina medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete med alla förberedelser och jag tror också att deltagarna finner god inspiration av våren och kustmiljön i det halländska landskapet, avslutar Andreas Hillarp, verksamhetschef för Klinisk kemi i Halland.

Media bjuds in till pressonkonferens:
Tid: 13.40-14.00
Datum: onsdag 5 april 2017
Plats: Huvudentré, Hotel Tylösand
För mer information: Andreas Hillarp

Kontaktpersoner:
Andreas Hillarp
Verksamhetschef/Sjukhuskemist
andreas.hillarp@regionhalland.se
Telefon: 070-871 36 76

Anders Grubb
Professor Klinisk kemi
Institutionen för Laboratoriemedicin
Skånes Universitetssjukhus
E-post: anders.grubb@med.lu.se
Telefon: 070-239 37 73

Linda Hellring
Projektledare, Halmstad Convention Bureau
E-post: linda.hellring@halmstad.se
Telefon: 070-665 25 71
www.halmstadcvb.se