Bred halländsk samverkan för en jämlikare skola med högre måluppfyllelse

Barns möjligheter att lyckas i livet påverkas av socioekonomisk situation, livsstil, sociala sammanhang och individuella faktorer.  Skolan har en unik möjlighet att kompensera för barns skiftande förutsättningar och ge alla barn möjlighet att nå sin fulla potential. Kvaliteten i utbildningen är viktig för en jämlikare skola och högre måluppfyllelse.

 
Laholm, Halmstad, Varberg och Kungsbacka kommuner har tillsammans med Högskolan i Halmstad och Region Halland kommit överrens om att samarbeta för att utveckla de samverkande kommunernas samtliga skolor med målet att gå ”From Great to Excellent”.


Den 29 augusti inbjuds press och media att, tillsammans med politiker och tjänstemän, få information om och ta del av samarbetet i From Great to Excellent. Då presenteras vad som gjorts hittills och hur arbetet framöver kommer att se ut för en jämlikare skola med högre måluppfyllelse. I samband med presentationernas avslut kommer det finnas tillfälle för press och media att ställa frågor.

Välkommen den 29 augusti till Stadshotellet i Varberg kl. 11 - 12:30!

För mer information kontakta
Karolina Reinhold, Social hållbarhetsstrateg
035 - 17 98 37, karolina.reinhold@regionhalland.se

För press- och mediefrågor
Ingela Richardson, Kommunikationsstrateg
072-385 13 33, ingela.richardson@regionhalland.se