Budget och verksamhet 2018 vid Driftnämnden Närsjukvårds decembermöte

Vid dagens sammanträde behandlade Driftnämnden Närsjukvård verksamhetsplan, budget och investeringsramar för 2018. I fokus för kommande år står tillgänglighet, kvalitet och det hälsofrämjande arbetet. 

Arbetet med att skapa tillgänglighet och ökad flexibilitet till vården fortsätter och stärks under kommande år. Det handlar bland annat om förändrade öppettider på vårdcentralerna, en tydlig plan för digitalisering, flytt av arbetsuppgifter mellan professioner och långsiktiga rekryteringssatsningar för framtida kompetens. Ett sådant exempel är den satsning som rör vidareutbildning för tandsköterskor.

- Utbildning av tandsköterskor till tandhygienister är ett exempel på en åtgärd som bidrar till att stärka kompetensförsörjningen och därmed tillgängligheten i Folktandvården, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

- Den digitala tekniken skapar stora möjligheter som komplement till våra tjänster, inte minst vad gäller tillgänglighet, konstaterar Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Ett exempel är webbtidbok, där invånarna själva kan boka, av- och omboka, och som nu är igång på alla vårdcentraler. Folktandvården förbereder införande under 2018. Men den digitala tekniken skapar också möjlighet till nya kontaktytor eller vårdmöten på nya sätt. Vi behöver skyndsamt ta fram den långsiktiga inriktningen och komma igång med de åtgärder där tekniken gör mest nytta för våra invånare.

Ett hälsofrämjande utbud
Vid dagens möte presenterades också en uppföljning av den halländska Hälsoveckan som genomfördes i början av oktober.

- En viktig del i regionens hälso- och sjukvårdstrategi är egenvård och satsningar på att förebygga sjukdomar säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård. Därför är det väldigt viktigt att visa upp det stora utbud som finns, men också att förmedla tips och råd.

- Det finns ett stort antal hälsofrämjande satsningar och aktiviteter runt om på våra vårdcentraler och folktandvårdskliniker, säger Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Man kan göra mycket själv för sin hälsa. Och att det förebyggande arbetet ger resultat ser vi väldigt tydligt i till exempel Folktandvårdens långsiktiga arbete med barntandvården, fortsätter Kaarina. Bland de halländska 12- åringarna är 75 procent kariesfria. Men även på våra vårdcentraler pågår ett mycket omfattande hälsofrämjande arbete och under vår Hälsovecka får vi ett bra tillfälle att lyfta fram och visa det.

Under Hälsoveckan pågick olika aktiviteter runt om i hela Halland. På såväl vårdcentraler och folktandvårdskliniker som i gallerior och på köpcenter kunde besökare lära mer om Frisktandvård, det dolda sockret, kost och motion. Det gick också att göra hälsotester, t.ex. mäta blodsocker, blodtryck och puls, testa handstyrkan eller göra konditionstest.  Det fanns pröva-på aktiviteter såsom mindfulness, stavgång och dans – ett litet urval av alla de aktiviteter som erbjöds under veckan.

Länk till handlingar: Driftnämnden Närsjukvård 2017-12-14

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 010-206 97 80