BUP satsar 21 miljoner på heldygnsvården

Barn- och ungdomspsykiatrin i Halland har satsat 21 miljoner kronor på en omfattande renovering av behandlingsavdelningarna i Halmstad. På så sätt blir lokalerna både modernare, fräschare och framför allt mer ändamålsenliga.

– Det här är en startpunkt för en modernisering av heldygnsvården inom BUP, sade avdelningschefen Anders Olin vid torsdagens invigning.

BUP har öppenvårdsmottagning i varje kommun i Halland. Avdelningarna 25 och 27 i Halmstad är till för de barn och unga (0–18 år) som behöver akutvård eller måste läggas in för behandling och vårdas under längre tid. Här tar man emot patienter från hela Halland, men även från Skåne och Kronoberg.

Avdelning 25 A är akutmottagning och 25 B behandlingsavdelning. Båda är öppna dygnet runt. På avdelning 27 bedrivs så kallad mellanvård på dagtid måndag–fredag.

Akutmottagningen 25 A har två platser. Här strävar man alltid efter att lägga in både barnet/ungdomen och en förälder. Avdelningen håller hög säkerhet och hög personaltäthet. En viktig poäng med ombyggnaden har varit att man kunnat höja säkerheten ytterligare.

Ambitionen är att patienten ska vara inlagd här så kort tid som möjligt. Orsakerna till en akut inskrivning kan vara anorexi, tonårskris eller depression. På avdelningen bedrivs också vård med hjälp av tvångslagstiftning.

På behandlingsavdelningen 25 B med fyra platser har man som regel längre inläggningstid och större frihet för patienten och familjen. Inskrivningstiden kan variera, allt från någon dag upp till ett år.

På avdelning 27 bedrivs mellanvård. Här vistas man på dagtid och åker hem på kvällen, eller under veckan och åker hem över helgen.

Skola finns för de ungdomar upp till och med årskurs 9 som klarar av att fortsätta sin skolgång.

– Jag är mycket imponerad av de genomtänkta och estetiskt tilltalande lokalerna där barnets behov satts i centrum, säger Bengt Eliasson (FP), ordförande i psykiatrinämnden i Region Halland.

På avdelningarna 25 och 27 arbetar sammanlagt närmare 50 personer, bland annat läkare, sjuksköterskor, skötare och pedagoger.

Information:
Anders Olin, avdelningschef
anders.olin@regionhalland.se
Tel: 070-662 58 35