Byte av ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus

Mikaela Waltersson (M) avtackades som ordförande för Driftnämnden Hallands sjukhus i samband med nämndens möte idag. Hon ersätts av Inger Svensson (M) .- Det har varit väldigt spännande och lärorikt att leda nämnden och följa den positiva utvecklingen inom verksamheten, framhåller Mikaela Waltersson som går vidare till ett uppdrag som Regionstyrelsens ordförande.

Under de senaste sju åren har Mikaela Waltersson som nämndsordförande ansvarat bland annat för verksamheten inom Hallands sjukhus. Nu har Regionfullmäktige utsett henne till Regionstyrelsens ordförande, ett uppdrag som hon tillträder den 1 april. Därmed med blev driftnämndens möte idag hennes sista.

- Jag är stolt över verksamheten vid Hallands sjukhus som erbjuder en sjukvård som toppar de flesta nationella jämförelser och mätningar, säger Mikaela Waltersson.

Hon framhåller också att hon uppskattar Hallands sjukhus systematiska arbete med produktions- och kapacitetsplanering, något som lett till en bättre uppföljning och större transparens, vilket i sin tur skapat bättre förutsättningar för nämnden att fatta välgrundade beslut.
Ny ordförande från den 1 april blir Inger Svensson (M) som idag är ledamot i nämnden. Inger har haft uppdrag kopplat till Hallands sjukhus sedan år 2010 och har tidigare bland annat varit ordförande i Falkenbergsnämnden.

Färre patienter läggs in för vård
En punkt vid dagens sammanträde var månadsrapporten till och med februari. Den visar en övergripande trend att allt mer vård sker i öppen vård, det vill säga utan att patienterna behöver läggas in för vård. Bakgrunden är ett långsiktigt arbete med att utveckla behandlings- och operationsmetoder samt en medveten strategi att färdigbehandla fler patienter på akutmottagningarna.

- Det är positivt för patienterna att inte behöva läggas in för vård och kunna återvända till sina hem och sin vardag så snabbt som möjligt. Att vårdas på sjukhus kan också innebära risker, exempelvis för att drabbas av en vårdrelaterad infektion eller annan smittspridning, fortsätter Mikaela Waltersson.

Rekrytering
Att rekrytera och behålla medarbetare är en utmaning som Hallands sjukhus delar med övriga sjukhus i landet. Uppföljningen visar emellertid att behovet av inhyrda läkare minskat något tack vare nya rekryteringar. Man kan även se att det blivit något lättare att rekrytera sjuksköterskor, främst i Varberg.

Nämnden höll sitt möte i Kungsbacka och fick på sammanträdet ta del av en intressant föreläsning om historiken kring sjukvården i Kungsbacka. Det var Ulla Larsson, tidigare distriktssköterska och folkhälsoutvecklare, som berättade om sjukvården i Kungsbacka från år 1850 till nutid.

Handlingar Driftnämnden Hallands sjukhus 2018-03-28

Driftnämnden Hallands sjukhus ansvarar för verksamheterna inom Hallands sjukhus.

Mer information:
Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus, 070-325 425
Marianne Kondrup, kommunikationschef Hallands sjukhus, 070-337 17 80