Capio i fortsatt drift av Närakuten i Kungsbacka

Capio Närsjukvård, som drivit Närakuten i Kungsbacka sedan 2013, får förnyat uppdrag. Varje år besöker cirka 40 000 patienter Närakuten.

Närakuten, som ligger på sjukhusområdet i Kungsbacka, har öppet 7-24 alla dagar. Verksamheten är ett komplement till i första hand invånarna i Kungsbacka med behov av omedelbara medicinska insatser för bedömning och eventuell behandling. 

- Capio har skött sina åtaganden mycket bra och för kontinuiteten blir det bra med samma entreprenör som känner till verksamheten, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

- Vi är tacksamma för förtroendet att fortsätta utveckla vården vid Capio Kungsbacka Närakut och ser fram mot att fortsätta hjälpa våra patienter, säger Fredrik Gunmalm, chef för Capio Närsjukvård.

I samband med den nya upphandlingen har vissa förändringar lyfts fram. Det handlar bland annat om att en större andel av patienterna kommer att behandlas av annan legitimerad personal än läkare och att det behöver bli tydligare att Närakuten är en del av det samlade primärvårdsutbudet i Kungsbacka.

- Vi har velat öka samarbetet mellan vårdcentralerna i Kungsbacka och Närakuten så att närakuten blir det naturliga valet när den egna vårdcentralen har slut på akuttider, säger Tommy Rydfeldt.

- Det innebär att nu öppnas möjligheten upp för vårdcentralerna att boka tider på närakuten men också för närakuten att kunna boka tider på vårdcentralerna, påpekar Tommy Rydfeldt.

- Vi bidrar gärna till ökad tillgänglighet för patienterna i Kungsbacka. Ökat samarbete mellan Capio Kungsbacka Närakut och övriga primärvårdsenheter i Kungsbacka med omnejd är ett viktigt steg i den ambitionen, säger Fredrik Gunmalm, chef för Capio Närsjukvård.

Bakgrund och fakta
Capio (som förvärvat Backa Läkarhus) har drivit Närakuten i Kungsbacka sedan 2013. Under året har en upphandling för den fortsatta driften av Närakuten genomförts. Beslut om tilldelning fattades av Driftnämnden Närsjukvård den 26 april.

Till Närakuten kan du som patient komma varje dag, året runt, utan att behöva boka tid, med åkommor som bland annat infektioner i luftvägarna, sårskador, enklare frakturer och stukningar eller allergiska reaktioner.
 
Närakuten hade cirka 40 000 besök 2017, fördelat enligt:
• Närsjukvården Kungsbacka – cirka 52 procent
• Privata vårdcentraler Kungsbacka – cirka 28 procent
• Övriga (främst utomläns från Västra Götalandsregionen) – cirka 20 procent

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Fredrik Gunmalm, chef för Capio Närsjukvård, 073-994 87 31