Dags att nominera mottagare till Region Hallands kulturpris

Nu öppnar möjligheten att föreslå mottagare av Region Hallands kulturpris för 2018, meddelar driftnämnd Kultur och skola från sitt sammanträde den 14 juni. Vid dagens möte beslutades också om budgetram för mottagandet av en fristadskonstnär. Driftnämnden fastställde även Munkagårdsgymnasiets programutbud för läsåret 2019/2020.

Region Halland delar årligen ut ett kulturpris till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet. Genom priset vill Region Halland uppmärksamma konstnärlig kvalitet och förstärka konstnärlig skaparkraft. Priset delas ut till personer med anknytning till Hallands län och prissumman är 75 000 kr.

Utdelning och offentliggörande av mottagaren av Region Hallands kulturpris sker under en ceremoni på regionfullmäktige under hösten. Nomineringar kan lämnas fram till den 12 augusti via Region Hallands webbplats: www.regionhalland.se/kulturpriset.

Ekonomiska förutsättningar för en fristadskonstnär till Halland

Enligt Hallands Kulturplan 2017-2020 ska Region Halland och kommunerna i samverkan bland annat verka för att ta emot en fristadskonstnär. Driftnämnd Kultur och skola beslutade idag att tillsammans med Falkenbergs kommun stå för inbjudna fristadskonstnärers försörjning (bostad, uppehälle, försäkringar m.m.) och att anta rambudget för Fristadskonstnär för 2018 på 480 000kr.

Ur kulturplanen: Yttrandefrihet ska stärkas och försvaras. Genom samarbete mellan Region Halland och intresserade kommuner ska Halland erbjuda en fristad där förföljda konstnärer kan utöva sitt konstnärskap. Som fristad förbinder man sig att ta emot en konstnär under minst en tvåårsperiod och stå för dennes bostad, uppehälle, försäkringar och sjukvård. Fristaden ska också svara för kontakten med myndigheter, hjälp med uppehållstillstånd samt för eventuell undervisning i svenska.

Programutbud på Munkagårdsgymnasiet läsåret 2019/2020

Driftnämnden kultur och skola beslutade vilket programutbud som ska vara sökbart till läsåret 2019/2020 på Munkagårdsgymnasiet:

  • Naturbruksprogrammet inriktning djur
  • Naturbruksprogrammet inriktning skog
  • Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk
  • Naturbruksprogrammet inriktning trädgård
  • Introduktionsprogrammet
  • Yrkesintroduktion
  • Programinriktat individuellt val
  • Naturbruksprogrammet Spår 1
  • Naturbruksprogrammet Spår 2 – Yrkesintroduktion

Regionalt kulturstöd till projekt inom kulturutveckling

Förvaltningschef Eva Nyhammar redovisade för driftnämnden de delagtionsbeslut som tagits om regionalt kulturstöd för projekt. Totalt har 1 490 700 kr fördelats för 2018 på 23 projekt (av 61 ansökningar) i vårens ansökningsomgång. En lista över beviljade projekt finns på Region Hallands webb.

Möteshandlingar för driftnämnd Kultur och skola 2018-06-14

För mer information, kontakta gärna:

Emma Gröndahl (L), ordförande driftnämnd Kultur och skola, tel. 073-612 63 83
Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola, tel. 035-17 98 89