Ett fall av mässling i Kungsbacka

En person som arbetar i Kungsbacka kommun har konstaterad mässling.

Personen var på sitt arbete den 10 januari, dagen innan sjukdomen bröt ut, och personer som då kan ha varit i kontakt med medarbetaren kan ha utsatts för smittorisk. Smittspårning pågår.

- Detta är en lokal händelse på en förvaltning, och det är enbart en begränsad medarbetargrupp som kan ha utsatts för smitta. Samtliga medarbetare och andra personer som varit i närheten av den smittade personen är kontaktade. Dessa personer har också erbjudits vaccination om de behöver det, säger smittskyddsläkare Matts Erntell.

Personen, som är hemmahörande i Göteborg, kom i kontakt med smittan via sin partner. Inkubationstiden för mässling är ca 11 dagar och det är bara dygnet innan sjukdomen bryter ut som man börjar smitta. Inga andra fall av mässling har rapporterats i Halland.

Kontakt:

Mats Erntell, smittskyddsläkare, 070-319 16 13

Jesper Edlind, HR- och kommunikationschef Kungsbacka kommun, 0300-83 42 34