Eva Osvald-Gustafsson ny chef för Psykiatrin Halland

Regionstyrelsen i Region Halland har i dag utsett Eva Osvald-Gustafsson till ny psykiatrichef i Region Halland. Hon kommer närmast från Västra Götalandsregionen, är sjuksköterska i botten och har jobbat många år i ledande befattningar inom hälso- och sjukvård, också inom psykiatri.

Eva Osvald-Gustafsson är 47 år och har varit verksamhetschef på Psykiatri östra inom Sahlgrenska universitetssjukhuset i fyra år, en organisation som är lite mindre än Psykiatrin Halland räknat i omsättning och antal anställda. Just nu leder hon ett nationellt projekt som syftar till att förbättra vården för äldre, också på på Sahlgrenska.

Regiondirektör Catarina Dahlöf är mycket nöjd med valet:

– Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och förändringar för att klara välfärden framöver. Då är det viktigt och bra med en trygg och erfaren chef som har med sig ett långt ledarskap men också erfarenheter av samarbeten mellan olika delar av vården och mellan kommuner och region, säger hon.

Eva Osvald-Gustafsson är sjuksköterska men har också en fil kand i hälso- och sjukvårdsadministration. De senaste femton åren har hon arbetat på ledande befattningar i olika organisationer. Hon ser fram emot att få börja arbeta i Psykiatrin Halland, som enligt hennes uppfattning fungerar väl och har gott renommé.

– Jag tror jag har erfarenheter med mig som kan komplettera. Har man inte sitt fäste i psykiatrin kommer man med annan kunskap som kan vara väldigt värdefull, säger hon. 

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, omsätter cirka 500 miljoner kr och bedriver öppenvård i länets alla kommuner samt heldygnsvård i Varberg och Halmstad.

Eva Osvald-Gustafsson tillträder den 15 augusti.

Mer information:
Catarina Dahlöf, 0708-18 48 96
Eva Osvald-Gustafsson, 070-425 87 24

Högupplöst porträtt för nedladdning och publicering finns längst upp i högerspalten.