Fler hallänningar med medfött hjärtfel ska följas upp

Hjärtmottagningen vid Hallands sjukhus Kungsbacka har påbörjat en satsning för att komma i kontakt med vuxna patienter med medfött hjärtfel i Halland. Syftet är att förebygga hälsorisker och säkerställa ett strukturerat omhändertagande av patientgruppen.

- För många patienter med medfött hjärtfel krävs livslång uppföljning och ofta upprepade operationer för att hen ska kunna bibehålla en god hjärtfunktion även som vuxen, säger Kristofer Skoglund, överläkare vid hjärtmottagningen och specialiserad på vuxna med medfött hjärtfel.

Om du bor i Halland och vet att du har kontrollerats eller opererats som barn för medfött hjärtfel, men inte varit på uppföljning av detta i vuxensjukvården – kontakta hjärtmottagningen vid Hallands sjukhus Kungsbacka. De vägleder dig så att du kan få uppföljning och individanpassad sjukdomsförebyggande hälsorådgivning. Läs mer här.

Bakgrund
Socialstyrelsen rekommenderar sedan 2015 att alla vuxna personer med medfött hjärtfel bör följas upp inom vuxensjukvården. I Region Halland tar hjärtmottagningen i Kungsbacka emot patienter från norra Halland, och hjärtmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad tar emot patienter från södra Halland.

Utifrån Socialstyrelsens rekommendation leder Kristofer Skoglund ett projekt där fokus ligger på att identifiera vuxna patienter med medfött hjärtfel i Halland, som idag inte har gått på uppföljning inom vuxensjukvården. Mottagningen samarbetar också med barnsjukvården för att säkerställa överföringsrutiner från barn- till vuxensjukvården samt med hjärtmottagningen i Halmstad för att eftersträva en regiongemensam strategi för omhändertagandet av patientgruppen. Arbetet görs med centralt projektstöd från Region Halland.

För mer information, vänligen kontakta:
Kristofer Skoglund, överläkare vid hjärtmottagningen, Hallands sjukhus Kungsbacka, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0300-56 50 00

Pressmeddelandet publicerat av:
Johanna Karlsson, kommunikationsstrateg, tfn 072-184 47 71