Förändring av utalarmering av resurser vid misstänkt hjärtstopp i Falkenberg och Varbergs kommuner

Från och med måndag den 15 januari utökas resurserna vid utalarmering vid misstänkt hjärtstopp och berör Falkenbergs och Varbergs kommuner.

Utökningen består i att förutom att SOS-alarm larmar ambulans och polis, kommer även trygghetsteamen vid Räddningstjänst Väst i de båda kommunerna att larmas. Fördelen med att även dessa larmas är att då de ständigt är i rörelse runt om i kommunerna kan vara snabbt på plats och inleda åtgärder. Trygghetsteamen består av undersköterskor som redan har både utbildning och utrustning för att snabbt kunna sätta in påbörjande behandling. I och med att teamen kompletter övriga verksamheter ger detta en ökad tillgänglighet och möjlighet till tidiga insatser vid hjärtstopp.

Ambulanssjukvården i Halland ansvarar för hälso- och sjukvården i länet och Räddningstjänst Väst samt SOS-alarm stödjer ambulanssjukvården i detta arbete.

Överlevnaden efter inträffat hjärtstopp har successivt ökat sedan sekelskiftet både vad gäller hjärtstopp utanför sjukhus och på sjukhus. Några faktorer som bidragit är att fler hjärt-lungräddning påbörjas innan ambulans är på plats både av andra aktörer och av enskilda invånare. Vidare har vården på sjukhus förbättrats och fler personer kallar på ambulans redan vid förvarningssymptom.

För mer information kontakta:
Chefsläkare Frozkhan Jainul Abdeen 070-219 84 92
Verksamhetsutvecklare Björn Evertson 072-184 44 44
Avdelningschef ambulanssjukvården Falkenberg Monica Johansson 070-662 39 30
Avdelningschef ambulanssjukvården Varberg Matti Johansson 073-245 62 62