Forskningssamarbete med USA kan förändra den halländska sjukvården i grunden

Ökad trygghet för patienterna, förbättrat utbud av vård närmare patienternas hem och större tillgång till kvalificerad vård. Det kan bli resultatet för hallänningarna om det forskarna kommit fram till genomförs fullt ut. Nyckeln till framgång är de verktyg som forskarna tagit fram som ger en helhetsbild av vården.

De första resultaten av samarbetet mellan Region Halland och Brigham and Women’s Hospital (BWH) i Boston som startade i fjol presenterades på torsdagen av biträdande professorn Philip Anderson och hans team från Boston. Bakgrunden till samarbetet är behovet av att ta fram nya metoder och strategier för att möta framtidens utmaningar med, till exempel, en allt större och åldrande befolkning. Målet är att öka kvalitén för patienterna samtidigt som regionens resurser används på bästa tänkbara sätt.

Samarbetet mellan Halland och USA har så här långt åstadkommit följande:

  • En databas där all information som finns i det halländska hälso- och sjukvårdssystemet har strukturerats på ett nytt sätt som ger helt nya möjligheter till analys av, exempelvis, hur patienterna rör sig genom vårdsystemet.
  • Lära ut och tillämpa en ny metod att fördela kostnader som baseras på patienternas behov av, till exempel, slutenvård och inte hur sjukvården är organiserad.
  • Ett simuleringverktyg där effekterna av olika beslut kan testas innan de genomförs fullt ut.

Verksamheten har tillsammans med forskarna identifierat ett antal områden inom det halländska hälso- och sjukvårdssystemet med stor potential till förändring. Två områden har valts ut där pilotstudier kommer att startas inom kort. Områdena är patienter med komplext vårdbehov samt patienter med hjärtsjukdomar. Områden som hänger väl ihop med Hälso- och sjuvårdsstrategin.

– Särskilda insatser för de här grupperna räknar vi med ger störst effekt vad gäller förbättrad kvalitét för patienterna samtidigt som de är kostnadseffektiva för regionen, säger Kjell Ivarsson, chef för närsjukvården i regionen.

Forskargruppen går nu vidare med fortsatta analyser av den halländska databasen. Målet är att vi i framtiden ska kunna identifiera personer med hög risk för att drabbas att akuta sjukdomar, exempelvis stroke, där vi skulle kunna sätta in åtgärder i förväg för att minska risken. Det skulle på sikt kunna minska efterfrågan på akut sjukvård i Halland.

 

 

För mer information kontakta:
Peter Adaktusson, projektledare, peter,adaktusson@regionhalland.se

 

Bakgrund/fakta

Doktor Philip Anderson är biträdande professor i akutmedicin vid Harvard Medical School och chef för internationella samarbeten på avdelningen för akutsjukvård vid Brigham and Women’s Hospital. Han fungerar också som programdirektör för ledarskaps- och management-programmet på sjukhuset.

Philip Anderson och hans kollegor har hjälpt statliga och privata organisationer att utveckla sin akutsjukvård i ett stort antal länder, till exempel, Danmark, Island, Italien, Honduras, Turkiet, Förenade Arabemiraten, och Saudiarabien. Under 2012–2015 hjälpte de till med att utveckla Region Skånes verksamhet. 

Philip Anderson har också fungerat som rådgivare till FN och WHO, Världshälsoorganisationen.

 

Brigham and Women’s Hospital i Bosten är ett av USA:s högst rankade universitetssjukhus. De har, tillsammans med Massachusetts General Hospital, grundat Partners Healthcare som är en av de största sjukvårdsorganisationerna i USA.

BWH har en gedigen forskningsverksamhet och är, tillsammans med närliggande Harvard Medical School, ett av de största utbildningssjukhusen i USA med över 3 000 forskare. BWH har, under 35 år, byggt upp en välfungerande struktur för hela patientprocessen inom akutsjukvården. Sjukhuset har genom sin stora internationella verksamhet bidragit till att utveckla akutsjukvården i många länder.

BWH är en icke-vinstdrivande organisation.

 

Frågor och svar om samarbetet! (PDF-dokument, 74 kB)