Första uppföljningen för Ambulans, diagnostik och hälsa 2018

Vid dagens sammanträde med Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa behandlades första uppföljningen för 2018 och verksamheten genomförs i stort sett enligt plan.   

– Verksamhetsåret har startat bra och nämnden följer noggrant utvecklingen när det gäller tillgängligheten så att åtgärder hela tiden vidtas där det behövs, säger ordförande Ann Molander (L).

Vid sammanträdet fick nämnden en fördjupad information om extern rehabilitering och den verksamhet som bedrivs via handikappkonsulent. Driftnämnden beslutade även i ärende om behov av lokalanpassningar när det gäller bårhuset i Hylte.

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2018-03-27

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70