Fortsatta diskussioner om Halland kvar som egen region

Just nu pågår ett arbete med att rita en ny karta då Sverige ska delas in i större och färre län- och landsting.

I dag finns en artikel att läsa i Sydsvenskan där Halland beskrivs fortsatt vara en egen region.

- Vi träffar Indelningskommittén och SKL den 9 mars på samrådsmöte för fortsatta diskussioner säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. Vad jag har förstått så är det förslag som omnämns i Sydsvenskan fortfarande en skiss som är i förändring. Men det gläder oss att Halland fortsatt är presenterad som egen region menar Mats. Det har varit vårt budskap sedan början av processen.

En samrådsgrupp från Halland, som består av Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, Stefan Bengtsson, 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Lise-Lotte Bensköld-Olsson, 2:e vice ordförande regionstyrelsen och Elisabet Babic, Kommunstyrelsens ordförande Laholms kommun träffar Indelningskommittén och SKL den 9 mars på så kallade samrådsmöten. Då ska en första diskussionskarta presenteras och diskuteras. Därefter ska delbetänkande lämnas den 30 juni 2016 för de län som ska slås samman för att sedan träda i kraft efter nästa val med start 1 januari år 2019.

- Det är bra att Sverige regionaliseras, säger Stefan Bengtsson, ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott. Däremot har vi hela tiden hävdat att slagkraftiga regioner inte är en organisatorisk fråga där större storlek på Sveriges regioner är lösningen. Samhällsutveckling handlar om förmågan att styra, leda och verka i processer och funktionella samarbeten som är gränslösa, menar Stefan.

- Vi kan efter fyra år som region se att vårt arbetssätt är framgångsrikt och Halland står sig väl i jämförelse med andra regioner och landsting. Vi ser stora möjligheter till en fortsatt positiv utveckling med de geografiska gränser vi har idag och bidrar bäst till både Hallands och Sveriges utveckling genom att fortsatt vara en region, säger Lise-Lotte Bensköld-Olsson, ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott.

- I Halland har vi samsyn i frågan - behåll Halland helt. Vi är eniga på den kommunala nivån och har hittat former för att samverka för bästa utveckling av hela Halland. Det är också så vi bidrar bäst till att möta hela Sveriges framtida utmaningar, säger Elisabet Babic, kommunstyrelsens ordförande Laholms kommun. 

För mer information vänligen kontakta

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-595 60 85
E-post: mats.eriksson@regionhalland.se  

Stefan Bengtsson, 1:e vice ordförande regionstyrelsen
Telefon: 070-202 60 15
E-post: stefan.bengtsson@regionhalland.se

Lise-Lotte Bensköld Olsson, 2:e vice ordförande regionstyrelsen
Telefon: 070-922 83 11
E-post: lise-lotte@benskold-olsson@regionhalland.se

Elisabet Babic, Kommunstyrelsens ordförande Laholms kommun
Telefon: 076-784 68 43
E-post: Elisabet.Babic@laholm.se