Gratis blodtrycksmätning på internationella strokedagen 8 maj

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Det innebär att 30 000 personer drabbas varje år. 8 000 av dem dör, vilket gör stroke till den tredje vanligaste dödsorsaken i landet.

Imorgon, den 8 maj, är det internationella strokedagen. Region Halland är med och uppmärksammar dagen, bland annat genom att erbjuda gratis blodtrycksmätning på Flygstaden i Halmstad och genom Öppet hus i Varberg med information om rehabilitering efter stroke.

På Ica MAXI Flygstaden i Halmstad kommer personal från Strokeenheten vid Hallands sjukhus Halmstad och medlemmar från Strokeföreningen att informera om stroke och ta gratis blodtryck. Detta pågår mellan klockan 10-12 och 13-15. Högt blodtryck är den enskilt största risken för stroke, och därför är det bra att upptäcka det i tid. Arrangemanget i Halmstad är ett samarbete mellan Rehabkliniken, Medicinkliniken och Strokeföreningen i Hallands län.

I Varberg kommer sjukgymnaster och arbetsterapeuter från Hallands sjukhus Varberg, närsjukvården och kommunen, tillsammans med Strokeföreningen Varberg, att hålla ”öppet hus” hos ABF på Brunnsbergsvägen 5. Detta pågår mellan klockan 14:00-18:00. Här ges information om rehabilitering efter stroke, om rehabiliteringens kedja och deras olika roller.

Lätt att upptäcka stroke

Ju snabbare en person som drabbats av stroke får vård, desto större är möjligheten att överleva och slippa allvarliga, bestående skador. Sedan i höstas pågår en nationell strokekampanj, som finaniseras av Sveriges landsting och regioner, med målet att lära så många som möjligt att känna igen symptomen på stroke och ringa 112 direkt.

Att kontrollera om en person har drabbats av stroke är enkelt. Det är bara att göra det så kallade AKUT-testet:

- Ansikte: Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan hänger - ring 112!

- Kroppsdel: Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller - ring 112!

- Uttal: Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är vackert väder idag”? Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!

- Tid: Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.

 Mer information om kampanjen och AKUT-testet finns på www.strokekampanjen.se


Kort om stroke

  • Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, hjärnblödning och TIA.
  • Tjugo procent av dem som fått stroke är i arbetsför ålder.
  • Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige.
  • Riskfaktorer för att drabbas av stroke är bland annat högt blodtryck, rökning och stress.
  • Tiden är avgörande för vilka konsekvenser en stroke får. Bland annat kan blodproppslösande behandling bara ges inom 4,5 timmar.
  • Genom rehabilitering och träning kan man återfå många av sina förlorade funktioner.
  • Konsekvenser efter stroke kan vara olika beroende på skadans storlek och lokalisering. Funktionsnedsättningar efter stroke kan vara både fysiska, kognitiva (intellektuella), psykosociala och känslomässiga. En del är synliga medan andra är osynliga.

Mer information om stroke finns på  www.1177.se/stroke


För mer information om aktiviteterna under strokedagen, kontakta gärna:

Halmstad:
Kerstin Larsson, Strokesjuksköterska, Hallands sjukhus Halmstad, tillika vice ordförande i Strokeföreningen
Telefon 070-40 45 299

Varberg:
Irene Rosberg, Strokesjuksköterska, Hallands sjukhus Varberg
Telefon 070-996 58 30