Halland bäst i Sverige när det gäller vårdens digitala invånartjänster

Över 62 procent av alla som bor i Halland har någon gång loggat in i 1177 Vårdguidens e-tjänster för att förnya ett recept, boka om sin tid, läsa sin journal eller av annan anledning kontaktat sin mottagning eller vårdcentral via www.1177.se. Med det är nu Region Halland bäst i Sverige.

Men det räcker inte där. Invånarna i Halland är också mest nöjda i landet med 1177 Vårdguidens e-tjänster. Förtroendet är 10 procent högre än det nationella snittet visar Hälso- och sjukvårdsbarometern, SKL:s årliga undersökning.

Fler använder vårdens digitala tjänster

Användningen har ökat av 1177 Vårdguidens e-tjänster med ungefär 100% per år under 2016 och 2017.

- En stor anledning är införandet av webbtidbokning där invånarna kan boka, avboka och omboka sina tider. Alla vårdcentraler erbjuder detta men även flera specialistvårdsmottagningar. Successivt ansluter sig fler mottagningar inom alla områden i hälso- och sjukvården och snart också folktandvården, berättar Charlotte Tavelin, projektledare införande webbtidbokning.

Ombokning av tider vid gynekologisk cellprovtagning, mammografi och blodgivning gör långt mer än majoriteten av invånarna redan själva via webbtidbokningen på www.1177.se.

Digital utveckling

Region Halland arbetar för att möta invånarnas efterfrågan på digitala tjänster och skapa nya möjligheter att kommunicera med vården. 1177 Vårdguidens e-tjänster är en viktig del i denna digitala utveckling för att kunna möta invånaren på ett mer modernt sätt, berättar Fredrik Stegmark, digitaliseringsstrateg.

Hallänningarna bäst på att boka tider via nätet

Aktuell statistik från Inera visar att användningen av att själv kunna hantera sina tider  till hälso- och sjukvården ökar. Halland har redan nu klart högst användning i förhållande till invånarantal jämfört med övriga landsting och regioner i Sverige.

- Men ändå finns det mycket kvar att göra för att få upp användningen ytterligare men i Halland görs ett ambitiöst införande av webbtidbokning, förbättringar i digital tillgänglighet och fler digitala tjänster så det kommer ge än mer positivt resultat på sikt, fortsätter Charlotte Tavelin.

Införande av webbtidbokning ska främst ge bättre service och tillgänglighet till invånaren men också spara tid för vårdpersonal så den tiden kan användas till att möta fler patienters behov.

Utöver webbtidbokning så har möjligheten att läsa sin journal, se sina recept och läkemedel och kontakta vården i ett antal olika ärenden bidragit till Region Hallands positiva resultat och det höga förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För mer information

Charlotte Tavelin, projektledare införare webbtidbokning och kommunikationsstrateg, tfn 0702-15 17 55

Fredrik Stegmark, digitaliseringsstrateg Hälso- och sjukvård, tfn 070-390 49 48

Diagram förtroende 1177 Vårdguidens e-tjänster Hälso- och sjukvårdsbarometern

Statistik webbtidbokning inera.se