Halland fortsätter utveckla hjärtsjukvården

Laboratoriet för kranskärlsbehandling vid Hallands sjukhus Halmstad har nu byggts om och fått den senaste utrustningen. Allt för att utveckla den höga kvaliteten på behandling av patienter med kärlkramp och hjärtinfarkt i Halland.

I Halland är verksamheten för kateterbehandling av kranskärlen på patienter med kärlkramp och akut hjärtinfarkt koncentrerad till Hallands sjukhus Halmstad.

I Halmstad genomförs årligen cirka 1000 undersökningar med kranskärlsröntgen och omkring 450 PCI-behandlingar (ballongvidgning). I hela Sverige lider omkring tolv procent av befolkningen av någon hjärt- eller kärlsjukdom. Ungefär 27 000 personer vårdas varje år på sjukhus för hjärtinfarkt, men tack vare förbättrade behandlingsmetoder och teknisk utveckling minskar antalet fall varje år.

– Hallands sjukhus har landets högsta överlevnad efter akut kranskärlsvidgning vid stora hjärtinfarkter hos patienter som kommer till sjukhuset med ambulans (så kallade STEMI). Även överlevnaden efter mindre hjärtinfarkter är högre än riksgenomsnittet, enligt svenska hjärtregistret Swedeheart, säger Jerker Persson, verksamhetsområdeschef för område 1 vid Hallands sjukhus.

Vid en akut hjärtinfarkt blir det en blodpropp i ett kranskärl, vilket orsakar blodbrist i delar av hjärtmuskeln. Då måste det igentäppta kärlet öppnas upp igen med ballongvidgning så fort som möjligt, så att inte skadorna blir bestående.

Den här typen av verksamhet är inom de flesta regioner och landsting koncentrerad till de större sjukhusen och har på de flesta håll i landet byggts upp under de senaste tio åren.

– Det innebär att flera sjukhus runt om i landet just nu också bygger om sina laboratorier och skaffar ny medicintekniskt utrustning. Vi ligger väl framme rent tekniskt. Dessutom har vi fått en betydligt bättre arbetsmiljö än tidigare, säger Peter Hårdhammar, specialitetsansvarig läkare för kardiologi vid Hallands sjukhus Halmstad.

Det nya kranskärlslaboratoriet har många finesser vilket bland annat innebär att undersökningar och behandlingar är ännu säkrare än tidigare. Med en större bildskärm och bättre bild ser operatören tydligare, vilket gör att stråldosen och mängden kontrastvätska kan minskas. Ingreppet blir på så sätt säkrare för patienten.

Men Hallands sjukhus Halmstad har dessutom utrustats med ett så kallat högventilationstak, som gör att lokalerna går att använda till andra typer av ingrepp som kräver en ännu mer steril miljö. Detta gör det nya laboratoriet ganska unikt.

Mer information:
Jerker Persson, verksamhetsområdeschef område 1 Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00
Peter Hårdhammar, specialitetsansvarig läkare kardiologi Hallands sjukhus Halmstad, tfn 035-13 10 00

Fakta:
I det nya laboratoriet görs följande undersökningar och behandlingar:

  • Kranskärlsröntgen (coronarangiografi).
  • Kranskärlsvidgning eller ballongvidgning (PCI).
  • Mätning av blodtrycket i kranskärlen (intracoronar tryckmätning).
  • Ultraljud inne i kranskärlen (intravasalt ultraljud, IVUS).

Kranskärlen, som försörjer hjärtat med blod, ligger på hjärtats utsida. När det blir en förträngning i ett eller flera kranskärl kan det orsaka kärlkramp, som innebär att hjärtats muskelceller får syrebrist. Då kan man få bröstsmärtor, bli andfådd eller uppleva tryck i bröstet.

Vid en hjärtinfarkt har det bildats en blodpropp som täpper till kranskärlen så att blodet inte kan passera. Det blir blodbrist i delar av hjärtat, som innebär att det uppstår skador på hjärtmuskeln.

Kranskärlsröntgen görs för att undersöka om det finns förträngningar eller stopp i hjärtats kranskärl. Undersökningen görs genom att en tunn kateter förs in i pulsådern via ljumsken eller handleden, och vidare till hjärtat.

Ballongvidgning (PCI) är en behandling mot förträngningar i hjärtats kranskärl. Då vidgas kärlen genom att en så kallad ballongkateter förs in i pulsådern, också via handleden eller ljumsken. Ballongen placeras i förträngningen och blåses upp. Oftast kompletteras vidgningen med en stent, ett slags metallnät som förstärker kärlväggen.

Både kranskärlsröntgen och ballongvidgning görs med lokalbedövning.

Läs mer om hjärtinfarkt, kranskärlsröntgen och ballongvidgning på 1177.se