Hallands hälso- och sjukvård i topp igen

Den halländska hälso- och sjukvården ligger mycket bra till i jämförelse med övriga riket. Det visar de två senaste mätningarna – Nationella patientenkäten och Hälso- och sjukhusbarometern från SKL, Sveriges kommuner och landsting. 

I den Nationella patientenkäten 2017 intervjuades patienter inom närsjukvården och resultatet visar att Halland ligger i topp i landet i samtliga dimensioner – helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet & involvering, respekt & bemötande, kontinuitet & koordinering, information & kunskap samt tillgänglighet.

I helhetsintryck får närsjukvården i Halland 84,4 %, vilket kan jämföras med snittet för hela riket på 79,4.

 

Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att hallänningarna upplever att de har god tillgång till hälso- och sjukvård. Region Halland upplevs ha en hög tillgänglighet och ligger i topp i riket på nästan 90 % (83,5 % i riket).

Förtroendet för sjukvården i stort är också gott och hamnar på 71,2 % (60,7 % i riket). Förtroendet för sjukhusvården ligger på höga 77,7 % . När det gäller förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster har hallänningarna högst förtroende i landet.

– Det är totalt sett väldigt glädjande siffror som vi ska vara riktigt stolta över säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. Nu gäller det att fortsätta hålla hög kvalitet och jobba vidare med utveckling i de delar där vi kan förbättra oss ännu mer.

 

Fakta/ Nationell patientenkät
Den nationella patientenkäten görs vartannat år. Förra året besvarades enkäten av drygt 80 000 patienter i landet som besökt någon vårdcentral under oktober 2017.

Fakta/ Hälso- och sjukvårdsbarometern
Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående.  I 2017 års undersökning deltog totalt 41 174 personer över hela landet.