Hallands sjukhus anmäler dödsfall enligt Lex Maria

En äldre man som sökte akut vård för tarmvred avled några dagar efter operationen. Den händelseanalys som genomfördes visade att det drog ut på tiden innan mannen fick den intensivvård som krävdes, vilket kan ha påverkat förloppet. Därför anmäler Hallands sjukhus Varberg händelsen enligt Lex Maria.


Det var i början av året som patienten kom till akutmottagningen på grund av kräkningar och ett påverkat allmäntillstånd. Det visade sig att patienten hade tarmvred. Han operades framgångsrikt för detta och vårdades på en kirurgisk avdelning.

Efter operationen fick patienten besvär med hjärtat och andningen och flyttades därför efter ett par dagar till en medicinavdelning där det fanns möjlighet till hjärtövervakning. Patienten försämrades successivt och överfördes till intensivvårdsavdelningen där han avled följande dag.

En händelseanalys genomfördes som pekade på att det tog lång tid från det att försämringen inträdde tills patienten fick adekvat vård. Eftersom det finns en risk för att tidsaspekten och den oklara ansvarsfördelningen mellan avdelningarna påverkade utgången väljer Hallands sjukhus Varberg att anmäla händelsen enligt Lex Maria.

En annan brist var att patienten inte obducerades, vilket lett till att dödsorsaken inte kunnat fastställas. Patienten led av andra allvarliga sjukdomar som kan ha påverkat förloppet.

Händelserna är anmälda till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra få ta del av dem stärks kvalitén i sjukvården.

Mer information:

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus Varberg, nås via sjukhusets växel 0340-48 10 00.