Hallands sjukhus genomför smittutredning av tuberkulos

Efter utskrivningen från Hallands sjukhus Varberg visade det sig att patienten led av sjukdomen tuberkulos. För att utesluta att ingen medpatient blivit smittad kommer ett litet antal medpatienter att kontaktas av sjukhuset för provtagning.

 Det var under tiden januari till februari månad som en patient vårdades vid medicinkliniken i Varberg. Efter utskrivningen framkom att patienten hade tuberkulos. Därför genomför Hallands sjukhus en smittutredning bland både personal och patienter.
- Smittrisken vid tuberkulos är begränsad, men vi vill försäkra oss om att ingen medpatient blivit smittad och kommer därför att kalla fyra patienter för provtagning, berättar Jerker Persson, områdeschef.
De patienter som är aktuella för provtagning kontaktas via brev. Det handlar om patienter som vårdats på samma sal som den aktuella patienten.
Jerker Persson påpekar att smittutredningen bland personal som varit i kontakt med patienten redan påbörjats. Det handlar om ett 40-tal personer som undersöks. I det aktuella fallet bedöms risken för personalen som liten. Sjukdomen är luftburen och kräver som regel långvarig och nära kontakt för att smitta. Störst risk löper familjemedlemmar.

Mats Erntell, smittskyddsläkare i Region Halland, berättar att tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Halland. Årligen konstateras 5-10 fall i länet.
- Runt varje fall görs smittutredning av mycket nära kontakter. Förra året utreddes ett 50-tal personer kring de fem fall som upptäcktes.

Mer information om tuberkulos finns på 1177.se
http://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Tuberkulos--tbc/

Vid frågor kontakta:
Jerker Persson, områdeschef Hallands sjukhus.
Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus Varberg.
Båda nås via sjukhusets växel, 0340-48 10 00