PRESSINBJUDAN: Halländskt projekt utvecklar tvångsvården

Den 11 november hamnar den psykiatriska tvångsvården i fokus vid en inspirationsdag för personal inom Psykiatrin Halland, länets kommuner, polis, kriminalvård och intresseorganisationer.

”Bättre vård – mindre tvång” är namnet på ett stort nationellt projekt som SKL (Sveriges kommuner och landsting) driver för att utveckla den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvång och tvångsåtgärder.

Den 11 november bjuder Psykiatrin Halland och SKL in till inspirationsdag i Falkenberg. Bakom ett av de många delprojekt som drivs runt om i landet står Piva, den psykiatriska intensivvårdsavdelningen, i Halmstad. I projektet har man intervjuat patienter som vårdats enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, för att få bättre kunskap om vad som kan kännas kränkande. Utifrån svaren har man sedan kunnat förbättra vård och omhändertagande.

Medierna är välkomna till inspirationsdagen den 11 november.

Kontaktperson är Monica Hansson, tel 070-299 65 45.

Program kan laddas ner här. (PDF-dokument, 149 kB)