Halländskt rundabordssamtal med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström besöker Halland fredagen den 22 september för att delta i rundabordssamtal om kompetensförsörjningen i Halland. Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott Region Halland, hälsar välkommen och inleder. Samtalen om den regionala vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen sker tillsammans med politiker, vuxenutbildningsrektorer, regionalt utvecklingsansvarig, Arbetsförmedlingen samt representanter från näringslivet.

En av regeringens satsningar är ett nytt statsbidrag för samverkan för regionalt yrkesvux. Deltagarna från Halland kommer lyfta de möjligheter och utmaningar som ses i det regionala samarbetet kring yrkesvux och hur vi arbetar för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. Det pågående arbetet med att ta fram ett samverkansavtal för vuxenutbildning i Halland kommer också att lyftas. Syftet med samverkansavtalet är att erbjuda ett likvärdigt och attraktivt utbud av vuxenutbildning i Halland oavsett hemkommun. Arbetet sker genom den regionala samverkansgruppen för vuxenutbildning. 

Samtalet förs på Regionens hus, Södra vägen 9 i Halmstad, 22 september kl. 13-15.

Media är välkommen att vara med under delar av dagen.
Kontakta Helena Paues, pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon 08-405 39 06
Mobil 072- 209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se

För mer information, kontakta
Boel Abelson Crossley, verksamhetschef Social hållbarhet, Regional Utveckling
070-373 89 34
boel.abelson-crossley@regionhalland.se