Hallandspolitiken får fördjupad lägesbild inför Västlänkens första spadtag

Inför Västlänkens byggstart fick Region Hallands politiker i tillväxtutskottet i veckan en uppdaterad och fördjupad bild av Västlänkens järnvägstunnel genom Göteborg. Studiebesöket arrangerades  av Västsvenska paketet* i det sk. Läppstiftet i Göteborg med en utsikt över det byggintensiva området mellan Centralstationen och Göta älv.

-          Region Halland har varit aktiv sedan planeringsstarten av Västlänken för snart tio år sedan och det är därför väldigt glädjande att det första spadtaget kommer att tas inom några dagar, säger Dag Hultefors (M) ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

Under studiebesöket fick regionstyrelsens tillväxtutskott en kort historik om Västsvenska paketet, en beskrivning av kollektivtrafikens nya resmöjligheter och mark till Marieholmsförbindelsen, en presentation av Hisingsbron som en ny gata i  Göteborgs stad samt av Västlänkens kapacitet och det annalkande byggskedet. Studiebesöket  avslutades med att Göteborgs kommunalråd Shahbaz Kahn (S), med ansvar för trafik och infrastrukturfrågor, lyfte Västlänken som en katalysator för Göteborgs stadsutveckling.

-          Jag brukar säga att Västlänken är en viktig del i halländsk infrastruktur, fortsätter Dag Hultefors. Våra intressen finns inte alltid inom våra geografiska gränser och Västlänkens tågtunnel  med 8 km dubbelspår och 3 nya stationer är en kollektivtrafiksatsning som gör nytta även för halländska resenärer.

-          Västlänken och en utbyggnad av dubbelspår på hela Västkustbanan är mycket viktiga investeringar i Sydvästsverige, Sveriges starkaste tillväxtstråk. En utbyggnad med dubbelspår längs hela Västkustbanan kommer att göra skillnad för hela Sydvästsveriges utveckling och skapar förutsättningar för nya bostäder och regionövergripande förstoring av arbets- och studiemarknader så väl norrut som söderut, avslutar Dag Hultefors.

 

För frågor och mer information, välkommen att kontakta

Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
dag.hultefors@regionhalland.se, 076–783 53 85 

Jan Törnell, processledare infrastruktur, regional samhällsplanering, Region Halland
jan.tornell@regionhalland.se, 073-401 12 08

 

*Kort fakta om Västsvenska paketet
Västsvenska paketet är en av Sveriges allra största satsningar på infrastruktur och stadsbyggnad. Paketet omfattar totalt 34 miljarder kronor (2009 års penningvärde).Västsvenska paketet bidrar till ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. Paketet innehåller stora satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik. Västsvenska paketet är ett avtal om finansiering av ny och utbyggd infrastruktur. Avtalet slöts av fem parter i november 2009. Parterna är: Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Västlänken går in i en produktionsfas 2018 och beräknas vara färdig 2026.