Hur kan jämställdhet och norrmän boosta besöksnäringen i Halland?

Den 21 november 2017 är det Besöksnäringsdag. Då bjuder Region Halland in den halländska besöksnäringen till en inspirationsdag. På förmiddagen är vi i Halmstad och på eftermiddagen i Varberg. 

Under dagen föreläser Urszula Hansson från Länsstyrelsen om hur jämställdhet kan bli en framgångsfaktor för branschen och landschefen Thomas Johansson från Visit Sweden i Norge berättar om vad en allt större mängd norrmän efterfrågar vid sina besök i Halland.  Det blir dessutom nyheter från Kattegattleden och om hur arbetet med www.visithalland.com fortskrider. Moderator är Emma Knyckare.

Programmet är detsamma vid båda tillfällena. 

Media hälsas varmt välkomna!

Tid och plats:
8–12, Hotel Tylösand, Halmstad13–17, Varbergs Kusthotell, Varberg

Fakta/Bakgrund
Destination Halland 2020 samt Kompetens Destination Halland är samverkansprojekt mellan de halländska kommunerna och Region Halland, med syfte att stärka den halländska besöksnäringen. Denna aktivitet är en del av det arbetet och projektet är medfinansierat av Europeiska Unionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Bengtsson, utvecklingsledare på Destination Halland, 072-973 28 43, anna.n.bengtsson@regionhalland.se