Inbjudan till pressträff den 23 januari 2012 med anledning av upphandling av Närakut i Kungsbacka

Närsjukvården Halland bjuder in till pressträff angående upphandlingen av drift av Närakuten i Kungsbacka.

Vid träffen kommer bland annat uppdraget att driva Närakuten, liksom kraven på en framtida leverantör samt den fortsatta upphandlingsprocessen att presenteras. Från Närsjukvården Halland kommer förvaltningschef, Kerstin Malm-Andersson, ordföranden för Driftnämnden Närsjukvård, Tommy Rydfeldt samt kommunikationsstrateg Marie Åhman att närvara.

 

Träffen äger rum på Halland Sjukhus Kungsbacka, mötesrummet Malö, Entré 2 Norra, Sjukstugegatan 18, klockan 11.00, måndagen den 23 januari.

Har ni praktiska frågor kring pressträffen så kontakta:

 

 

Marie Åhman
Kommunikationsstrateg
0722-31 98 12