Ingen presskonferens efter Hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte

På måndag sammanträder hälso- och sjukvårdsstyrelsen på Löftadalens folkhögskola i Åsa.

Efter mötet hålls ingen presskonferens, men presstexter läggs ut på Region Hallands webbplats (ca kl 12). Då finns även Mats Eriksson, styrelsens ordförande, och hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör Karin Möller tillgängliga på telefon.

Mats Eriksson, tfn 070-595 60 85

Karin Möller, tfn 070-267 96 09