Investeringar för fortsatt förlossningsvård av hög kvalitet

Förlossningsvården i Halland är säker och trygg. Det visas i flertalet kvalitetsmätningar.

– Jag är stolt över den fina förlossningsvården vi har i Halland, och det är ett viktigt område att värna om, säger Inger Svensson, ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus.

Driftnämndens arbetsutskott har nu fattat beslut om investeringar i utrustning för en fortsatt hög kvalitet.

– Vi satsar närmre fyra miljoner kronor på att förnya övervakningsutrustning och särskilda kuvöser för transport av små barn, säger Inger Svensson.

Det handlar om så kallad CTG-utrustning, som är den vanligaste metoden för elektronisk fosterövervakning vid förlossning. Utrustningen finns alltså redan idag vid förlossningsavdelningarna i Halmstad och Varberg, och används i stor omfattning – i Halland föds varje år ungefär 4 000 barn. Nu blir det alltså upphandling och inköp av ny utrustning.

Arbetsutskottet beslutade också om investering i transportkuvöser med ventilator, som används för att transportera sjuka nyfödda barn. Transporter av barn görs mellan Varberg och Halmstad, men också till universitetssjukhusen i Hallands grannregioner. Upphandlingen av kuvöserna är färdig. 

Korta fakta om förlossningsvården i Halland

• Förlossningsavdelningar finns i Varberg och i Halmstad. Varje år föds ungefär 4 000 barn i Halland, rätt så jämnt fördelade över de båda avdelningarna.
• Det är populärt att föda i Halland. Ungefär 20 procent av kvinnorna som föder i Halland bor inte här, utan väljer aktivt att komma till Halland för att föda.
• Kvalitet i förlossningsvården mäts bland annat genom förekomsten av allvarliga bristningar hos kvinnor som föder sitt första barn. Här är Halland bäst i Sverige. År 2017 fick 2,8 procent av förstföderskorna i Halland en allvarlig bristning i samband med förlossning. Motsvarande siffra för riket är 5,9 procent (senaste nationella mätningen är från 2015).
• I Halland föder mer än 80 procent av kvinnorna sina barn vaginalt, utan att behöva kejsarsnitt eller sugklocka.
• En annan kvalitetsparameter är hur väl de nyfödda barnen mår. Det mäts med ett särskilt poängsystem, så kallad Apgar-skala, och även här ligger Halland mycket bra till.

För mer information, kontakta:

Inger Svensson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus, tfn 073-340 99 86.