Kulturverksamheten i Halland får höjt statligt anslag med 2 miljoner

Art Inside Out är en av de verksamheter som uppmärksammas när Kulturrådet fördelar stöd via kultursamverkansmodellen. Region Halland får två miljoner kronor extra för satsningar på konstnärlig förnyelse och nya sammanhang för konstnärerna.

Kulturrådet fattade igår beslut om fördelning av 1,3 miljarder till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen. Totalt 13 regioner erhöll höjda bidrag.

Kulturrådet lyfter i sitt beslut för Halland fram satsningen på den nya, tvärkulturella institutionen Art Inside Out, som bygger på residensverksamhet och som genomförs tillsammans med länets samtliga kommuner. Residensverksamhet innebär att kulturskapare under en period får möjlighet att verka i Halland. Också regionens arbete med att tillgängliggöra såväl kulturarvet som samtidskonsten uppmärksammas.

Kulturrådet utgår i sitt beslut från Hallands kulturplan 2017–2020, som antogs av regionfullmäktige i november 2016.

– Det är verkligen roligt att det kreativa, utvecklande och långsiktiga arbetet här i Halland gett resultat, säger Lovisa Aldrin, ordförande i Driftnämnd Kultur och skola. Kul att det nära samarbetet med kommunerna i Art Inside Out finns med i motiveringen och kul att den helt nya kulturplanen fått denna fina start!

Det totala statliga anslaget till Region Halland uppgår till 27 680 000 kronor. Det ska fördelas mellan de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen, det vill säga kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Exempel på sådana är Teater Halland, Stiftelsen Hallands länsmuseer och Rum för dans. Fördelningen beslutas av Driftnämnd Kultur och skola den 16 februari.

För mer information kontakta gärna

Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola, 035-17 98 89

Lovisa Aldrin, ordförande Driftnämnd Kultur och skola (L), tel 070-749 00 55