Kvinnohälsovård och ungdomsmottagning i fokus

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa genomförde dagens sammanträde med lite extra uppmärksamhet på Kvinnohälsovården och Ungdomsmottagningen i Varberg.

– Verksamheten som kvinnohälsovården och ungdomsmottagningarna bedriver är av stort värde och genom driftnämndens besök idag fick nämnden lite mer inblick i hur det fungerar i Varberg, säger ordförande Ann Molander (L).

Vid sammanträdet var det framförallt uppföljning av nämndens uppdrag som behandlades. Uppföljningen visar att verksamheten levererar i stort enligt plan och att det pågår arbete med kompetensförsörjningen inom förvaltningen.

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70