Långsiktig satsning för fler tandhygienister inom Region Halland

Hur skapar vi långsiktig kompetensförsörjning av tandhygienister? Hur arbetar Närsjukvården Halland vidare med tillgängligheten? Det var några av de frågor som Driftnämnden Närsjukvård diskuterade vid dagens möte.

Det råder stor brist på tandhygienister såväl i Halland som i övriga Sverige. Under de närmaste fem åren har Folktandvården Halland ett behov av att rekrytera 10-15 nya tandhygienister.

- Det utbildas för få tandhygienister i Sverige och detta är ett sätt att möta behovet, säger Tommy Rydfeldt (L) ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.
- Min förhoppning är att det skulle vara möjligt att få igång en utbildning i Halland och då ligger Campus Varberg eller Högskolan i Halmstad närmast till.

Förslaget innebär att ett antal tandsköterskor, under de kommande åren, erbjuds möjlighet att vidareutbilda sig till tandhygienister med lön under utbildningstiden. Upplägget följer den modell som Regionsstyrelsen beslutade i januari i år för att långsiktigt säkra tillgången på specialistsjuksköterskor. Driftnämnden Närsjukvård beslutade lyfta förslaget till Regionstyrelsens arbetsutskott.

- Vi kommer att behöva rekrytera många nya tandhygienister under flera år och det här förslaget ger oss bättre förutsättningar för en långsiktig kompetensförsörjning, säger Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Den här modellen ger också våra medarbetare en möjlighet till utveckling. 


Tillgängligheten till vårdcentralerna
Under det senaste året har stort fokus satts på att öka tillgängligheten till regionens vårdcentraler. Alla som behöver komma i kontakt med sin vårdcentral ska göra det och för att nå dit bedrivs arbetet med tillgänglighet på flera sätt. Det handlar bland annat om omfördelning av arbetsuppgifter, förändrade arbetssätt för att ta emot samtal via telefon och införande av webbtidbok, men också extra inhyrd läkarkompetens.

- Vi behöver arbeta alltmer med helheten på våra vårdcentraler och all den stora specialistkunskap som olika yrkesgrupper har, säger Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Våra patienter ska för varje behov möta den kompetens som bäst kan hjälpa dem. Det innebär att det inte alltid är en läkare som är första kontakt, utan ibland är det en sjukgymnast, en psykolog eller en distriktsköterska. Men det här är en förändring som kräver både tid och kraft.
- Vår målsättning är att kunna erbjuda den vård som behövs med egen fastanställd personal, fortsätter Kjell Ivarsson. Det är viktigt inte minst för kontinuiteten, men vi kommer ibland att behöva ta in inhyrd läkarkompetens som gör punktinsatser och förstärker i specifika tillfällen i verksamheten. 

- Den rekordstora inflyttningen till Halland och en åldrande befolkning gör att tillgängligheten måste vara den viktigaste frågan Närsjukvården har att arbeta med, säger Tommy Rydfeldt (L) ordförande för Driftnämnden Närsjukvård. Man ska veta att man får tillgång till vård när man behöver.

Driftnämnden Närsjukvård fick också vid dagens möte en presentation av det samarbete Region Halland har med Brigham and Women’s hospital i Boston avseende forskning och utveckling av den halländska hälso- och sjukvården. Samarbetet omfattar bland annat utveckling av metoder för att analysera data och patientprocesser för att förbättra hälso- och sjukvården.

Handlingar Driftnämnden Närsjukvård 2017-03-30

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 072-155 48 64

Anna Stålnacke, kommunikation Närsjukvården Halland, 0729-86 72 41