"Make Equal" pratar trygghet med gymnasieelever i Falkenberg

I morgon kommer Ida Östensson och Kristina Wicksell från stiftelsen Make Equal till Falkenberg för att hålla fyra föreläsningar i Falkhallen om normer, värderingar, jämställdhet och hur vi är mot varandra. Det är Falkenbergsnämnden som bjudit in dem med tanke på resultatet i en undersökning om otrygghet bland unga kvinnor i Falkenberg. 

Den senaste undersökningen av Folkhälsan i Halland visar att mer än hälften av unga kvinnor i Falkenberg mellan 18-29 år är rädda för att gå ut ensamma. Då vi tittat närmre på trygghetsstatistik framkommer det att den upplevda tryggheten inte stämmer överens med den faktiska tryggheten.  Unga kvinnor i Falkenberg utsätts inte för mer hot eller våld än andra unga kvinnor i Halland.  Våldsstatistik visar till och med att det är de unga männen som råkar ut för de flesta våldsbrotten.

Dialogrunda

För att ta reda på de bakomliggande orsakerna till den upplevda otryggheten, har Falkenbergsnämnden i samverkan med kommunen, Polisen och Räddningstjänsten Väst haft en rad dialoger. Dels har det genomförts en rad dialoger med olika grupper inom målgruppen unga tjejer 18-29 år. Dels har det förts dialoger med intressenter till målgruppen, bland annat med föräldrar, unga killar, busschaufförer med flera.

Make Equal till Falkenberg

Ett perspektiv på trygghet kan vara hur vi är mot varandra, vilka värderingar, normer som finns i samhället och hur vi påverkas av dem. För att belysa detta har Falkenbergsnämnden nu bjudit ner Ida Östensson och Kristina Wicksell från stiftelsen Make Equal till Falkenberg för att hålla fyra föreläsningar torsdagen den 23 mars.

När: den 23 mars, klockan 08:15 -09:45
Var: Falkhallen (Blackboxen), Falkenberg

Här är inbjudan! (PDF-dokument, 234 kB)


För mer information, vänligen kontakta:
Lars Bäcklund, 0768 49 24 64