Närsjukvården Halland visar på en ekonomi i balans efter årets första månad

Vid dagens möte för Driftnämnden Närsjukvård följdes årets första månader upp. Verksamheten visar på en ekonomi i balans och fortsatt utveckling av organisation och ledarskap.

Första månaden visar på en ekonomi i balans för både Vårdcentralen Halland och Folktandvården.

- Det är positivt att verksamheten visar en stark ekonomisk start av året, säger Tommy Rydfeldt (L) ordförande i Driftnämnden Närsjukvård. En ekonomi i balans är en förutsättning för att utveckla Närsjukvården. Vi ser också att vårdcentralerna har tagit emot 11,8 % fler patienter i januari i år jämfört med motsvarande period föregående år.

Organisation och ledarutveckling
En omfattande ledarutvecklingsprocess för förvaltningens samtliga chefer har tagits fram. Satsningen är ett led i det arbete som inleddes 2016 med organisationsutveckling och förtydligade chefsuppdrag. Driftnämnden fattade vid dagens möte beslut om att ledarutvecklingsprocessen finansieras med medel avsatt för gemensam verksamhetsutveckling, (fonden för strategiska satsningar).

- Vårdcentralen Halland har genomgått stora förändringar och fick 2016 en ny chefsorganisation, säger Tommy Rydfeldt. Det är viktigt att ge våra chefer ett stöd och en kunskap som gör att de känner trygghet i sin chefsroll.

- Den här satsningen, för att stärka våra chefer, är ett viktigt led i att utveckla vår organisation och verksamhet tillsammans med våra medarbetare, säger Kjell Ivarsson. Genom det här arbetet tar vi under 2017 ytterligare ett steg för att bygga en bra grund för den framtida vården. 

Driftnämnden ställde sig också bakom förvaltningens lönestrategi för 2017 som presenterades vid mötet. Två grupper ska särskilt beaktas under årets löneöversyn, det handlar dels om tandhygienister, dels om distriktsköterskor.

- Vi ser att det råder stor brist på tandhygienister såväl i hela Halland som i övriga Sverige, och Folktandvården Halland har ett behov att rekrytera 10-15 nya tandhygienister under de närmaste åren, säger Tommy Rydfeldt.

Handlingar: Driftnämnden Närsjukvård 2017-03-02

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 072-155 48 64

Anna Stålnacke, kommunikation Närsjukvården Halland, 0729-86 72 41