Nu byter vi namn till Vårdcentralen Falkenberg

Den 12 mars byter Vårdcentralen Gruebäck&Hjortsberg namn till Vårdcentralen Falkenberg. Samtidigt flyttar verksamheten in i nya, moderna lokaler på vårdcentralsområdet och patienter kommer i framtiden att besöka vårdcentralen via ingång E.

Utöver att de nya lokalerna, det nya namnet och den nya ingången, så kommer det mesta att vara sig likt och såväl läkare som övrig personal kommer att vara densamma som tidigare.

 

-         Vi är till för alla falkenbergare och detta blir tydligare när vi nu kommer att heta Vårdcentralen Falkenberg. Det gamla namnet har varit lite otympligt att använda och kan ge intryck av att vi bara vänt oss till boende i vissa delar av staden, vilket givetvis är helt fel, förklarar Hillevi Bengtsson vårdcentralschef för Vårdcentralen Falkenberg.

 

I samband med invigningen av de nya lokalerna planeras en rad aktiviteter. Själva den praktiska flytten äger rum den 8-9 mars. På morgonen den 12 mars klockan 8.00 är det sedan dags för den officiella invigningen då bland annat Driftnämndens ordförande, Tommy Rydfeldt (FP) och Hillevi Bengtsson, kommer att hälsa de första patienterna välkomna till den ”nygamla” vårdcentralen. Lördagen den 31/3 mellan klockan 10.00 och 13.00 inbjuds alla falkenbergare till Öppet Hus i de nya lokalerna.

 

-         Vi vill gärna visa upp våra nya, moderna lokaler och låta allmänheten bekanta sig med och inspireras av det fina utbud vi har att erbjuda såväl falkenbergarna som till exempel tillresta turister. Därför bjuder vi in alla som vill besöka oss under en lördag, förklarar Hillevi Bengtsson.

 

För att säkerställa att de egna patienterna känner sig trygga med namnbytet och hittar till Vårdcentralen Falkenbergs nya lokaler så kommer de alla i dagarna få ett brev om flytten skickat hem till sig per post.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Hillevi Bengtsson

Vårdcentralschef

Telefon: 0703 - 05 49 59

 

Maria Pettersson

Vårdcentralschef

0761 - 30 82 11